שטר טירפא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שטר הניתן על ידי בית הדין למלווה לגבות על פיו את חובו מן הנכסים המשועבדים לו שמכרם הלווה או נתנם במתנה.


לווה שמכר או שנתן במתנה נכסים המשועבדים למלווה, ואין לו נכסים אחרים, בית דין נותנים למלווה שטר שבאמצעותו יכול הוא לגבות את הנכסים המכורים או הנתונים במתנה מידי הקונה או מקבל המתנה, לפרעון חובו.