שיחה:רבי אברהם ישעיהו קרליץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הערך זקוק להשלמה[edit]

חסר בו תיאור של הרבה נקודות מרכזיות:

  • שיטתו בלימוד ובהכרעת ההלכה
  • מנהיגותו
  • מפסקיו
  • ספריו
  • שיטתו במחשבת ישראל (מספרו 'אמונה ובטחון' ומאגרותיו)
  • מתלמידיו
  • קשריו עם גדולי ישראל
  • משפחתו
  • מפעלים שייסד

ועוד.

אצטט כאן משו"ת שרידי אש (ח"א סוף סי' קמח עמ' תעב): "ומה ששאל ע"ד גדולתו של הגאון החסיד בעל החזו"א ז"ל - הגיון בריא וצלול, עומק העיון ואהבת הפשט, התרחק מן הפלפול המבריק במקום שאין לו אחיזה במשמעות הלשון, והעיקר, ישב עשרות בשנים בודד בחדרו ועבר על כל הש"ס והראשונים והפוסקים בעיון מתמיד עד שכל הלכה היתה ברורה לו ובחסידותו הגדולה לא הרהיב לחלוק נגד הראשונים ורק טרח להעמיד דבריהם, אבל טירחה זו לא הביאתו לסילוף ההגיון ולעיקום הכתוב. תורת אמת היתה בפיהו אף בדברי תורה, והזיקה לראשונים נבעה מאמונתו החזקה שרוה"ק שרתה בבית מדרשם. הגר"א מוילנא הרשה לעצמו לפעמים לנטות מדברי הראשונים בפירוש המשניות, ולא כן החזו"א, ז"ל. בוודאי שהוא היה גדול הדור במקצוע ההלכה וחסידותו הוסיפה לו זוהר הקדושה. לא היה כמותו לא בדורנו ולא בדורות הקודמים מזמן הגר"א ואילך."

יישר כוח למשפצים,למאי נ"מ? 03:03, 21 במרץ 2012 (IST)