שיחה:רבי דוד בן זמרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הערות עריכה[edit]

  1. הערך זקוק להשלמה יסודית, לביאור תולדות חייו, מטרתו בספריו, יחסיו לחכמי דורו ויחסם אליו, ועוד ועוד.
  2. השמטתי מהפסקה "מפסקיו" את המשפט: "העולים בימינו להר הבית, מסתמכים על שיטה זו (אף שיש ראשונים שחולקים בזה)." - שדבר זה אין מקומו בערך על הרדב"ז, אלא בערכים אחרים, ובפרט שאין הדבר מוסכם, חלק חוששים לשיטות נוספות וחלק לא ואכמ"ל בזה.
  3. הפסקה שיטתו בפסיקת הלכה טעונה הרחבה. שני כללים מצוטטים מפסקיו אינם 'שיטה בפסיקת הלכה'. אגב, הכלל שאין להוסיף חומרות המצוטט ממקום אחד בתשובותיו - מאפיין את כל שיטתו? האם יש בזה ייחודיות לעומת פוסקים אחרים?
  4. כדאי לקבוע כללים לפי איזה קריטריונים יצוטטו פסקיו, שהרי יש לו אלפי פסקים.

יישר כוח גדול לעורך הערך הנכבד, אריאל ביגל נ"י. בכבוד רב, --למאי נ"מ? 12:05, 17 באפריל 2012 (IDT)