שיירי הלשכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

השקלים שנותרו בלשכה לאחר שנתרמה תרומת הלשכה.


מ"שיירי הלשכה" היו עושים:@ "כבש פרה" - כמין גשר משופע, נטוי מהר הבית להר המשחה, שעליו היו עוברים הכהן השורף את הפרה האדומה, הפרה האדומה וכל המסייעים והמטפלים בה, מפני חשש של "קבר התהום".@ "כבש שעיר המשתלח" - כמין גשר משופע, נטוי מן העזרה ועד לחוץ לעיר, שעליו היו מוציאים את השעיר המשתלח, כדי להגן על המוליך את השעיר מפני אותם אנשים שהיו תולשים את שערו (של המוליך) כדי למהרו, שלא ישהה את עוונותיהם של ישראל.@ "לשון של זהורית" - רצועה של צמר צבוע באדום, שאותה היו קושרים בין קרניו של השעיר המשתלח לעזאזל ובצווארו של השעיר שעלה עליו הגורל "לשם".@ תיקון "אמת המים" - תיקון תעלת המים העוברת בעזרה ויורדת לנחל קדרון.@ תיקון חומת העיר ומגדליה.@ צרכי העיר, כגון: חפירת בורות, שיחין ומערות; תיקון רחובות העיר ושווקיה; שמירה על העיר ועוד.