שניות לעריות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"איסור מצוה", עריות האסורות מדברי סופרים, כגון: אם אמו, אם אביו, כלת בנו, כלת בתו ועוד.


אותן הנשים שאסרום חכמים כדי להרחיק את האדם מן העריות האסורות מן התורה נקראות "שניות לעריות". כמו כן, נקראות הן "איסור מצוה", משום שמצוה לשמוע בקול חכמים, שנאמר (דברים יז, יא): "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". וראה בהרחבה במסכת יבמות דף כ.