שעיר הנעשה בפנים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שעיר הנעשה בפנים הוא כינוי של אחד משני השעירים הנעשים בבית המקדש ביום הכיפורים. הוא נקרא כך, כי דמו נזרק בתוך קודש הקדשים.


(ויקרא טז, טו-טז): "ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרוכת... וכפר על הקודש מטומאות בני ישראל".