תבנית:הידעת?/ג' טבת ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אמר הגר"א שכל הש"ס והמשנה מרומזים ומדוייקים בתורה שבכתב, ורבי סידר המשנה נגד התורה שבכתב, וכל הגמרא מרומזת במשנה... עץ חיים, נדפס בסוף נפש החיים תבנית:מהד' בני ברק תשמ"ט, עמ' תיז)