תבנית:הידעת?/ג' ניסן ה'תשע"ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דיבורים בטלים בליל הסדר[edit]

כתב השל"ה הקדוש (פסחים, פרק נר מצוה, אות לז):

"וקדושת הלילה הזה [- ליל הסדר] וכל הדינים הנוהגים הוא קדושה רבה במאד, כי אז בחר בנו השם יתברך מכל העמים וקדשנו במצותיו. על כן ראוי לאדם להיותו נזהר שלא ידבר בלילה זה שום שיחה משיחת חולין, ויזהיר בני ביתו על זה, ולא יהיו נפרדים מדבקות ה' יתברך רגע כמימרא, רק יתעסקו הכל במצוות הלילה הזה ובספורי נסי מצרים ולפרסמם לבני ביתו. ואם הקדוש ברוך הוא חלק לו חלק בבינה ויודע סודות העניינים - יעסוק בהם."

ומבחינת ההלכה אסור לדבר - שלא מעניין הסעודה - בין אכילת מצה לכורך (שו"ע או"ח תעה, א), ויש אומרים שראוי שלא לדבר עד אכילת אפיקומן (של"ה שם אות לח והובא באליה רבה תפו ד אליה רבה סי' תפו ס"ק ד וזוטא שם ס"ק י).