תבנית:הידעת?/ו' ניסן ה'תשע"ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

וחכם לב ייקח מצוות[edit]

בליל הסדר ישנם מצוות רבות, והגר"א כתב שיש שישים ארבעה מצוות בליל הסדר (מובא בפורום 'אוצר החכמה').

בזמננו נותרו שתי מצוות המיוחדות לפסח וחיובן מדאורייתא: סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה. וצריך לכוון בהם לקיים מצוה (מ"ב סי' ס ס"ק ז), אע"פ שיש מי שאומר שאם אכל מצה בלא כוונה - יצא ידי חובה (שו"ע או"ח תעה, ד), ויש מי שחולק (מ"ב שם ס"ק לד).