תבנית:הידעת?/ט"ז שבט ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

החזון איש זצ"ל פסק שאין צריך לתת מעשר כספים ממתנות שקיבל החתן לחתונה וכד', ומ"מ אם קיבל מעות - חייב לתת מעשר כספים.

והסביר הסייטפלר זצ"ל הוראה זו, משום שמעשר כספים איננו מעיקר הדין, אלא מדין צדקה, ואין אדם מחוייב למכור ביתו ומטלטליו לצורך צדקה. (מעדני יום טוב, הרב יום טוב זנגר שליט"א, ח"ב, ב"ב תשס"ז, סי' כג, עמ' קכה)