תבנית:הידעת?/י"ז כסלו ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כלי מצרף

הגר"ח מבריסק אמר שדרשן שדעותיו מקולקלות, אף שמדבר בעניני מוסר ויראת שמים, מ"מ אין לשמוע אותו, שזה כאוכל בשר כשר שנתבשל בקדירה שנטרפה.


ומסביר הרב משה שטרנבוך שליט"א, שדרשן בעל דעות מקולקלות לא יכול להשפיע על אחרים יראת שמים, וצריך להזהר מאד ברב ובמלמד שיהיו יראי שמים בתכלית, ולא יחשוב האם שכיון שהלה לא אומר לתלמידים את דעותיו ל יזיק, שאפילו הדברי תורה שלו לא נתקדשו ולכן התלמידים לא יקבלו ממנו השפעה הראויה. (תשובות והנהגות ח"ד עמ' תנב)