תבנית:הידעת?/י' אייר ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שלא עשני אשה

יש מי שאומר ש"סעודה ושמחה שעושים לבת מצוה... אין בזה שום שייכות למצוה והיא סעודת ושמחת הרשות, כשמחה של יום הולדת בעלמא ואין לעשותה בבית הכנסת" (שו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סוף סי' ל, וע"ע שם ח"א סי' קד וח"ד סי' לו).