תבנית:הידעת?/כ"ד כסלו ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מאי חנוכה ?

הטעם שחנוכה לא הוזכרה במשנה הוא לפי שרבי מזרע דוד המלך, והחשמונאים תפסו את המלוכה ולא היו מבית דוד, וזה הרע לרבינו הקדוש. ובכתבו המשנה ע"פ רוח הקודש נשמט הנס מחיבורו (חתם סופר, הובא בספר טעמי המנהגים עמוד שסה).