תבנית:הידעת?/כ"ו חשוון ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לא תגזול

יש כמה דעות שאיסור גזל הוא ייהרג ואל יעבור (רש"י בבא קמא ס: ד"ה ויצילה, ירושלמי עבודה זרה ב-ב, קובץ על יד יסודי התורה ה-ה מביא מדרש, רבי מאיר בכתובות יט. בהו"א. דן בכל זה שדי חמד ח"א א-טז עמוד 17).