תבנית:הידעת?/כ"ח ניסן ה'תשע"ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרשת השבוע[edit]

בארץ ישראל יקראו בתורה השבת בפרשת תזריע-מצורע. לעומת זאת, בחוץ לארץ יקראו השבת בפרשת שמיני, שכן בשבת שעברה היה יום טוב שני של גלויות של שביעי של פסח, ובחו"ל לא קראו אז בפרשת השבוע אלא בקריאה מעניינו של יום (עי' מגן אברהם סי' תכח ס"ק ו ומשנה ברורה שם ס"ק י; וע"ע שו"ת מהרי"ט ח"ב או"ח סי' ד).