תבנית:הידעת?/ל' כסלו ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שת אנוש

יש אומרים כי שת אינו בנו של אדם הראשון, אלא של "אדם" אחר שחי כמה דורות אחריו (הרב גדליה נדל, "בתורתו של ר' גדליה" עמוד קיב).