תבנית:מקור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עיצוב ציוני מקורות. באים המקור מזוהה כאחד שנמצא במאגר פרוייקט השו"ת של אוניברסיטת בר אילן - יווצר קישור למקור עצמו בפרוייקט השו"ת. אם לא יימצא הספר במאגר - המקור ייעצב בתבנית אחידה.

אין להשתמש בתבנית זו לסימון הערות - הדבר יוצר עומס רב על האתר!

תחביר[edit]

 • {{מקור | המקור אותו מציינים | ''האם להוסיף סוגריים''}}

תמיד יש לרשום מקור.

הפרמטר "האם להוסיף סוגריים" הוא אופציונלי. אם משמיטים אותו לחלוטין, התבנית לא מוסיפה סוגריים. אם רושמים "כן", התבנית תוסיף למקור סוגריים בתחילה ובסוף.

צורת כתיבת המקור[edit]

הכללים המפורטים להלן נבנים אוטומטית בעזרת הלחצן Button makor.PNG שהתווסף מעל תיבת העריכה. מומלץ, לפחות בשלב הראשון, להשתמש בכפתור. לאחר שלומדים את העקרונות, אפשר לכתוב את התבנית באופן ידני. ע"י הכפתור נפתח חלון שנותן את רשימת הספרים המופיעים במאגר.

צורה כללית[edit]

על מנת שייווצר קישור, המקור צריך להיות כתוב לפי תבנית שתזוהה על ידי התוכנה. באופן עקרוני יש לכתוב את שם הספר, והחלק בספר, בהפרדה של רווחים. למשל: בראשית ג כה. תמיד חובה לרשום שם ספר ופרק, בדרך כלל אין חובה לרשום פסוק. כך, למשל, ניתן לכתוב: בראשית ג. התוכנה תחזיר קישור לפרק כולו. יש לשים לב כי לעיתים המאגר מחולק אך ורק ל"פרקים" ואין תועלת בתוספת "פסוק" (למשל, סעיפים בבית יוסף), לעומת זאת יש פעמים שחובה לרשום "פסוק", למשל בעמודי גמרא (אין תצוגה של דפים שלמים). בכתיבת מקור בדפי גמרא, אפשר להשתמש בסימון המקובל "." לעמוד א' ו":" לעמוד ב', כך: שבת קלד:.

קטגוריה[edit]

יש פעמים ששם הספר הוא דו משמעי (למשל "ברכות" - מסכת המשנה, הגמרא, או התלמוד הירושלמי?). במקרים כאלה צריך להוסיף קטגוריה לפני המקור, מופרדת ממנו בנקודתיים. ניתן ואף מומלץ להוסיף את הקטגוריה תמיד. למשל: בבלי:ברכות כה ב, משנה:חולין ג ב או תנ"ך:אסתר י ג.

הקטגוריות שיש בתבנית:

 • תנ"ך
 • פרשנות-תנ"ך
 • משנה
 • תוספתא
 • מסכתות-קטנות
 • מדרשי-הלכה
 • מדרשי-אגדה
 • גאונים
 • פרשנות-משנה
 • ראשונים
 • פוסקים
 • אחרונים
 • מנהגים
 • מצוות
 • מחשבה
 • רמב"ם
 • פרשנות-רמב"ם
 • טור
 • בית-יוסף
 • שולחן-ערוך
 • פרשנות-שו"ע
 • קיצור-שולחן-ערוך
 • חסידות
 • שות
 • כללים
 • בבלי
 • ירושלמי
 • זוהר

אפשרויות מתקדמות[edit]

כשכותבים בצורה הנ"ל - המילים עצמן שנכתבו הן הקישור. יש אפשרות לגרום לכך שהקישור ייראה אחרת. על ידי שימוש בבתווים מיוחדים כדי לעצב את התוצאה.

$ - טקסט חופשי (מחשב את מה שלפני, מציג את מה שאחרי). אם, למשל, נכתב מקור דומה לפני כן ורוצים להפנות ע"י המילה "שם" אפשר לעשות זאת ע"י כתיבה אחרי התו "$". למשל, לכתוב בתבנית: שמות ג כה$שם כה.

% - מחשב הכל, מציג מה שאחרי. כל הטקסט הוא המקור, אך רוצים להציג רק את החלק שאחרי התו "%". למשל: במדבר%ג', י'

# - מחשב מה שלפני, מציג הכל. רק מה שלפני התו "#" הוא המקור, אך הקישור המוצג כולל את הכיתוב שאחריו. למשל: בראשית ב#מציג זווית נוספת על הבריאה. התנהגות מיוחדת של התבנית מזהה ד"ה ומתייחסת לזה כאל דבר שלא אמור להחשב, למשל: כשכותבים רש"י ברכות ג: ד"ה קריאת שמע המערכת מתייחסת כמו רש"י ברכות ג:#ד"ה קריאת שמע

דוגמאות לשימוש[edit]

 1. {{מקור|שמות א', א'}} - ספר שנמצא במאגר
 2. {{מקור|בן סירא א', א'}} - ספר שלא נמצא במאגר
 3. {{מקור|במדבר י"א|כן}} - הצגה עם סוגריים
 4. {{מקור|בבלי:חולין לג:$הגמרא בחולין}} - טקסט חופשי
 5. {{מקור|רש"י גיטין נד א#ד"ה בשוגג}} - אפשרויות מתקדמות (אוטומטי)
 6. {{מקור|רש"י זבחים לט א#אומר דבר דומה}} - אפשרויות מתקדמות
 7. הגמרא מזכירה זאת מאוחר יותר ב{{מקור|בבלי:סנהדרין%כב א}} - אפשרויות מתקדמות

תוצאה[edit]

1. שמות א', א'

2. בן סירא א', א'

3. (במדבר י"א)

4. הגמרא בחולין

5. רש"י גיטין נד א ד"ה בשוגג

6. רש"י זבחים לט א אומר דבר דומה

7. הגמרא מזכירה זאת מאוחר יותר בכב א