תורת כהנים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

א. כינוי לספר "ויקרא" שרובו עוסק בעניני הקרבנות ועבודת הכהנים במקדש; ב. ספרא, מדרש הלכה על ספר ויקרא שנתיסד על ידי רבי יהודה בר אלעי על פי רבו רבי עקיבא.