Difference between revisions of "אבצן מבית לחם"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(דף חדש: '''אבצן מבית לחם''' היה השופט העשירי בספר שופטים. ==המסופר עליו בתנ"ך== בעוד היו כמה שופטים, כגון [[אהוד ב...)
 
 
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
בעוד היו כמה שופטים, כגון [[אהוד בן גרא]], [[גדעון]] ו[[שמשון]], שבזמנם התרחשו מלחמות, והם החזירו את העם בתשובה והובילו אותו לניצחון, אבצן הוא אחד מהשופטים שלא נלחמו, אלא ישבו ושפטו את העם.
 
בעוד היו כמה שופטים, כגון [[אהוד בן גרא]], [[גדעון]] ו[[שמשון]], שבזמנם התרחשו מלחמות, והם החזירו את העם בתשובה והובילו אותו לניצחון, אבצן הוא אחד מהשופטים שלא נלחמו, אלא ישבו ושפטו את העם.
  
אבצן שפט את ישראל שבע שנים. היו לו שלושים בנים ושלושים בנות, והוא חיתן את כולם בימיו. נקבר בבית לחם.
+
לאבצן היו שלושים בנים ושלושים בנות, והוא חיתן את כולם בימיו. ע"פ המדרש, עשה אבצן בנישואי כל אחד מהם שני משתאות - בביתו ובבית מחותניו - ולכולם לא הזמין את מנוח, אבי שמשון לסעודות - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. ולכן, אומר המדרש, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו.
 +
 
 +
אבצן שפט את ישראל שבע שנים, ולאחר פטירתו נקבר בבית לחם.
  
 
==זיהויו במדרש==
 
==זיהויו במדרש==
בגמרא ({{מקור|בבלי:בבא בתרא צא א$בבלי בבא בתרא צא, א}}) מובא שאבצן הוא [[בועז]]. דבר זה הגיוני, מכמה סיבות:
+
בגמרא ({{מקור|בבלי:בבא בתרא צא א$בבלי בבא בתרא צא, א}}) מובא שאבצן הוא [[בועז]]. ישנן כמה עובדות שמתאימות עם דברי המדרש:
  
 
• בועז חי בימי שפוט השופטים, ככתוב בפתיחת [[מגילת רות]].
 
• בועז חי בימי שפוט השופטים, ככתוב בפתיחת [[מגילת רות]].
Line 15: Line 17:
 
• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.
 
• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.
  
מצד שני, ע"פ המדרש שם, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו, כיון שלא זימן את מנוח, אבי שמשון לסעודות חיתון בניו - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. דבר זה לא מתיישב עם המדרש שבועז מת אחרי שעיבר את [[רות]], כלומר: בנו עובד נפטר אחריו.
+
כך שיש סתירה בין שלושה מדרשים: ישנו מדרש, שבועז מת מיד אחרי שעיבר את [[רות]], כלומר: בנו עובד נפטר אחריו,{{דרוש מקור}} ולעומת זאת, על פי המדרש המוזכר, כל ילדי אבצן מתו בחייו.
 +
 
 +
 
  
 
{{שופטים}}
 
{{שופטים}}
 
[[קטגוריה: שופטים]]
 
[[קטגוריה: שופטים]]

Latest revision as of 09:22, 5 June 2012

אבצן מבית לחם היה השופט העשירי בספר שופטים.

המסופר עליו בתנ"ך[edit]

בעוד היו כמה שופטים, כגון אהוד בן גרא, גדעון ושמשון, שבזמנם התרחשו מלחמות, והם החזירו את העם בתשובה והובילו אותו לניצחון, אבצן הוא אחד מהשופטים שלא נלחמו, אלא ישבו ושפטו את העם.

לאבצן היו שלושים בנים ושלושים בנות, והוא חיתן את כולם בימיו. ע"פ המדרש, עשה אבצן בנישואי כל אחד מהם שני משתאות - בביתו ובבית מחותניו - ולכולם לא הזמין את מנוח, אבי שמשון לסעודות - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. ולכן, אומר המדרש, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו.

אבצן שפט את ישראל שבע שנים, ולאחר פטירתו נקבר בבית לחם.

זיהויו במדרש[edit]

בגמרא (בבלי בבא בתרא צא, א) מובא שאבצן הוא בועז. ישנן כמה עובדות שמתאימות עם דברי המדרש:

• בועז חי בימי שפוט השופטים, ככתוב בפתיחת מגילת רות.

• בועז היה אדם עשיר (ניתן לראות, שהיו לו שדות ופועלים), ועל אבצן מסופר ש"הביא לבניו שלושים בנות מן החוץ", ובגמרא שם כתוב שעשה שני משתאות בכל חתונה.

• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.

כך שיש סתירה בין שלושה מדרשים: ישנו מדרש, שבועז מת מיד אחרי שעיבר את רות, כלומר: בנו עובד נפטר אחריו,(דרוש מקור) ולעומת זאת, על פי המדרש המוזכר, כל ילדי אבצן מתו בחייו.