ברוריה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ברוריה היתה אשתו של התנא רבי מאיר הנודעת בחכמתה המרובה.

מדברי חכמתה[edit]

  • "יתמו חטאים ולא יתמו חוטאים" (בבלי ברכות י א).
  • "גלילי שוטה, אל תרבה שיחה עם האשה (בבלי עירובין נג ב).
  • בעטה בתלמיד ששנה בלחש, ואמרה לו: "ערוכה בכל ושמורה - אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת" שם.