ברכת בונה ירושלים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הברכה השלישית של ברכת המזון. דוד ושלמה תיקנוה, דוד תיקן "על ישראל עמך ועל ירושלים עירך", ושלמה תיקן "על הבית הגדול והקדוש".

דרשו חכמים (ברכות מח): "וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטובה" -"הטובה"- זו ברכת בונה ירושלים, וכן אומר הכתוב (דברים ג, כה): "ההר הטוב הזה", ופירשו חכמים: זו ירושלים.