Difference between revisions of "הרב מאיר מאזוז"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(מפסקיו)
(מפסקיו)
 
(18 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[תמונה:Rav mazuz.png|ימין|ממוזער|200px|הרב מאיר מאזוז]]
+
{{להשלים|כל הערך=כן}}
'''הרב מאיר נסים מאזוז''' (יש המכני אותו על שם חתימתו '''נאמ"ן ס"ט'''- נאום אני מאיר ניסים ס"ט) הוא ראש [[ישיבת כסא רחמים]] וממנהיגי הציבור החרדי-ספרדי בדורנו.
+
 
 +
[[תמונה:Rav mazuz.png|שמאל|ממוזער|200px|הרב מאיר מאזוז]]
 +
 
 +
'''הרב מאיר נסים מאזוז''' (המכונה גם הרב הנאמ"ן על שם חתימתו '''נאמ"ן ס"ט'''- נאום מאיר ניסים ס"ט) הוא ראש [[ישיבת כסא רחמים]] וממנהיגי הציבור החרדי-ספרדי בדורנו.
 +
 
 
==תולדות חייו==
 
==תולדות חייו==
נולד באי ג'רבה שבתוניסיה לאביו [[הרב מצליח מאזוז]] (מחבר "[http://www.hebrewbooks.org/7535 שו"ת איש מצליח]"), מגדולי רבני תוניסיה וג'רבא ומייסד ישיבת כסא רחמים באי, על שם [[הרב רחמים חי חויתה הכהן]], הרב הראשי לתוניסיה. כבר בנערותו, בהיותו בן שבע עשרה החל להעביר שיעורי גמרא בישיבה שהוקמה על ידי חסידי [[חב"ד]] בתוניסיה.
+
 
 +
נולד בי"ג בניסן תש"ה בעיר תונס שבתוניסיה לאביו [[הרב מצליח מאזוז הי"ד]] (מחבר "[http://www.hebrewbooks.org/7535 שו"ת איש מצליח]"), מגדולי רבני תוניסיה וג'רבא ומייסד ישיבת כסא רחמים בתונס, על שם [[הרב רחמים חי חויתה הכהן]], הרב הראשי בג'רבא ורב המושב ברכיה לאחר עלותו לארץ. כבר בנערותו, בהיותו בן שבע עשרה החל להעביר שיעורי גמרא בישיבה שהוקמה על ידי חסידי [[חב"ד]] בתוניסיה.
 
   
 
   
עלה ל[[ארץ ישראל]] בשנת תשל"א, לאחר שאביו הרב מצליח נרצח על ידי ערבי. בארץ הקים את ישיבת כסא רחמים ב[[בני ברק]].  
+
עלה ל[[ארץ ישראל]] בשנת תשל"א, לאחר שאביו הרב מצליח נרצח על ידי ערבי. בארץ נתבקש על ידי הרה"צ הרב שמואל עידן זצ"ל לשמש כראש ישיבת כסא רחמים שהוקמה באותו הפרק בבני ברק, לאחר שנסגרה בתונס.
 +
 
 +
הרב מאזוז נודע בידיעותיו הנרחבות בהרבה תחומים שלא רגילים בעולם הישיבות כאסטרונומיה וקידוש החודש, וכן ידוע כיחיד בתחום דקדוק השפה העברית שאף חידש בה כללים. <ref>מחקרו בענין הברת האותיות נדפס לראשונה בשו"ת יצחק ירנן (של גיסו [[הרב יצחק ברדא]]), ובקיצור יותר בקונטרס "לאוקמי גירסא" שנדפס בסוף [[סידור]] איש מצליח.</ref> כן ידוע בגאונותו בחשבון, הנדסה, היסטוריית עם ישראל והאומות ושלל מקצועות שונים (שרובם ככולם למדם מתוך התורה).
 +
 
 +
הרב מאזוז דואג להדגיש כי יש לעדות הספרדים להיות גאים במסורותיהם ובדרכי לימודם. בהקשר זה, פרסם הרב מאזוז מאמרים שיצאו בספר "דרכי העיון" אודות שיטת העיון הספרדית, לאחר שראה כי דרך העיון האשכנזית חודרת לתוך הישיבות הספרדיות, בספר זה ניתן לעמוד קצת על גאונותו בעומק העיון ועל חוש הביקורת המיוחד שלו. כן פעל להוצאת סידורים ולבירור צורת הגיית האותיות והמילים.
  
הרב מאזוז נודע בידיעותיו בתחום דקדוק השפה העברית. <ref>מחקרו בענין הברת האותיות נדפס לראשונה בשו"ת יצחק ירנן (של גיסו [[הרב יצחק ברדא]]), ובקיצור יותר בקונטרס "אוקמי גירסא" שנדפס בסוף [[סידור]] איש מצליח.</ref>
+
הרב מאזוז מתייחד גם כן בעמידתו על האמת תמיד ללא פשרות גם בדעות שלא תמיד מקובלות על רבני האשכנזים (כמו יחסו המקרב לדתיים הלאומיים ולמדינת ישראל ולאחדות בין כל חלקי העם), כמובן תוך ענווה וצניעות גדולה.
  
הרב מאזוז דואג להדגיש כי בני עדות המזרח אינם נחותים מאחיהם האכנזים, וכי יש להם להיות גאים במסורותיהם ובדרכי לימודם. בהקשר זה, פרסם הרב מאזוז מאמרים וחוברת אודות שיטת העיון הספרדית, לאחר שראה כי דרך העיון האשכנזית משתלטת גם על הישיבות הספרדיות, וכן פעל להוצאת סידורים ולבירור צורת הגיית האותיות והמילים.
+
בשנת תשע"ה התפרסם בפוליטיקה הישראלית כשהקים את תנועת "יחד" והעמיד בראשה את אלי ישי, בפעולה זו זוהה כמקרב את הסרוגים לחרדים ומאחד את כל חלקי העם וכן שומר על ארץ ישראל השלמה. כן בפעולה זו מזוהה כמתנגד לתנועת "ש"ס" בנשיאות "מועצת חכמי התורה", לדברי תלמידיו הוא הוא הממשיך  בדרך מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.
  
 
==חיבוריו==
 
==חיבוריו==
 +
 
הרב מאזוז עסק רבות בהוצאת כתבי חכמי ספרד לאור, ובשל כך פחות עסק בהוצאת כתביו הוא (ובדרך מליצה הזכיר על זה את הפסוק ב[[שיר השירים]]: "כרמי שלי לא נטרתי"<ref>בהסכמתו לשו"ת מקור נאמן.</ref>). בין ספריו שנדפסו:  
 
הרב מאזוז עסק רבות בהוצאת כתבי חכמי ספרד לאור, ובשל כך פחות עסק בהוצאת כתביו הוא (ובדרך מליצה הזכיר על זה את הפסוק ב[[שיר השירים]]: "כרמי שלי לא נטרתי"<ref>בהסכמתו לשו"ת מקור נאמן.</ref>). בין ספריו שנדפסו:  
*'''אמת קנה'''- ביאור לספר [[תהילים]].
+
*'''אמת קנה'''- חידושים על ספר [[תהילים]].
 
*'''לא תשיך'''- על פרק איזהו נשך ב[[מסכת בבא מציעא]].
 
*'''לא תשיך'''- על פרק איזהו נשך ב[[מסכת בבא מציעא]].
*'''ארים ניסי'''- על [[מסכת יבמות]] ו[[מסכת מגילה|מגילה]].
+
*'''ארים ניסי'''- על [[מסכת יבמות]] ו[[מסכת גיטין]].
*'''סלת נקיה''' - על [[קידוש החודש]].
+
*'''סלת נקיה''' - על קביעת ועריכת השנה והחודשים ו[[קידוש החודש]].
*'''[[שו"ת]] מקור נאמן''' בהלכה ובהשקפה.
+
*''[[שו"ת]] מקור נאמן'' ח"א וח"ב תשובות קצרות בהלכה ובהשקפה.
 +
*"סנסן ליאיר" על כל ענייני פורים.
 +
*"ה' נסי" ח"א על הגדה של פסח.
 +
*"דרכי העיון" מאמרים המלמדים את דרך הלימוד בשיטת העיון כחכמי הספרדים.
 +
*"אסף המזכיר" אלפי מערכות בהלכה ובאגדה.
 +
*"שו"ת בית נאמן" ח"א מתשובותיו הארוכות בהלכה.
 +
*"מגדולי ישראל" ד' חלקים - מאמרים על גדולי ישראל ומשנתם התורנית שנכתבו במשך השנים. רוב החלק הרביעי מוקדש לדמותו של אביו הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד.
 
וכן מאמרים רבים שמפוזרים בבמות שונות, בעיקר בירחון "אור תורה".
 
וכן מאמרים רבים שמפוזרים בבמות שונות, בעיקר בירחון "אור תורה".
  
 
==מפסקיו==
 
==מפסקיו==
#על [[ופל]] יש לברך "שהכל נהיה בדברו"<ref>כך הובא בשמו בספר "ברכת ה'" של [[הרב משה לוי]]</ref>
 
  
==השקפתו==
+
# על [[ופל]] כתב בתחילה שיש לברך "שהכל נהיה בדברו"<ref>כך הובא בשמו בספר "ברכת ה'" ח"ג (עמ' שי הע' 123) של [[הרב משה לוי]].</ref> אך חזר בו<ref>דרוש מקור</ref>.
{{להשלים|כל הפרק=כן}}
 
  
 
==קישורים חיצוניים==
 
==קישורים חיצוניים==
*[http://www.kisse-r.co.il/videot.asp?c=2 שיעורי הרב מאזוז] באתר ישיבת כסא רחמים.
+
 
 +
*[http://www.kisse-r.co.il/videot.asp?c=2 שיעורי הרב מאזוז] באתר ישיבת כסא רחמים
 +
* ד"ר אהרן ארנד, [http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/hatz/aren.html יחסו של הרב מאיר מאזוז למדינת ישראל], דף שבועי של אוניברסיטת בר אילן, גיליון 856, פרשות תזריע-מצֹרע ו[[יום העצמאות]] תש"ע
  
 
{{הערות שוליים}}
 
{{הערות שוליים}}

Latest revision as of 23:23, 5 January 2019

Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.
הרב מאיר מאזוז

הרב מאיר נסים מאזוז (המכונה גם הרב הנאמ"ן על שם חתימתו נאמ"ן ס"ט- נאום מאיר ניסים ס"ט) הוא ראש ישיבת כסא רחמים וממנהיגי הציבור החרדי-ספרדי בדורנו.

תולדות חייו[edit]

נולד בי"ג בניסן תש"ה בעיר תונס שבתוניסיה לאביו הרב מצליח מאזוז הי"ד (מחבר "שו"ת איש מצליח"), מגדולי רבני תוניסיה וג'רבא ומייסד ישיבת כסא רחמים בתונס, על שם הרב רחמים חי חויתה הכהן, הרב הראשי בג'רבא ורב המושב ברכיה לאחר עלותו לארץ. כבר בנערותו, בהיותו בן שבע עשרה החל להעביר שיעורי גמרא בישיבה שהוקמה על ידי חסידי חב"ד בתוניסיה.

עלה לארץ ישראל בשנת תשל"א, לאחר שאביו הרב מצליח נרצח על ידי ערבי. בארץ נתבקש על ידי הרה"צ הרב שמואל עידן זצ"ל לשמש כראש ישיבת כסא רחמים שהוקמה באותו הפרק בבני ברק, לאחר שנסגרה בתונס.

הרב מאזוז נודע בידיעותיו הנרחבות בהרבה תחומים שלא רגילים בעולם הישיבות כאסטרונומיה וקידוש החודש, וכן ידוע כיחיד בתחום דקדוק השפה העברית שאף חידש בה כללים. [1] כן ידוע בגאונותו בחשבון, הנדסה, היסטוריית עם ישראל והאומות ושלל מקצועות שונים (שרובם ככולם למדם מתוך התורה).

הרב מאזוז דואג להדגיש כי יש לעדות הספרדים להיות גאים במסורותיהם ובדרכי לימודם. בהקשר זה, פרסם הרב מאזוז מאמרים שיצאו בספר "דרכי העיון" אודות שיטת העיון הספרדית, לאחר שראה כי דרך העיון האשכנזית חודרת לתוך הישיבות הספרדיות, בספר זה ניתן לעמוד קצת על גאונותו בעומק העיון ועל חוש הביקורת המיוחד שלו. כן פעל להוצאת סידורים ולבירור צורת הגיית האותיות והמילים.

הרב מאזוז מתייחד גם כן בעמידתו על האמת תמיד ללא פשרות גם בדעות שלא תמיד מקובלות על רבני האשכנזים (כמו יחסו המקרב לדתיים הלאומיים ולמדינת ישראל ולאחדות בין כל חלקי העם), כמובן תוך ענווה וצניעות גדולה.

בשנת תשע"ה התפרסם בפוליטיקה הישראלית כשהקים את תנועת "יחד" והעמיד בראשה את אלי ישי, בפעולה זו זוהה כמקרב את הסרוגים לחרדים ומאחד את כל חלקי העם וכן שומר על ארץ ישראל השלמה. כן בפעולה זו מזוהה כמתנגד לתנועת "ש"ס" בנשיאות "מועצת חכמי התורה", לדברי תלמידיו הוא הוא הממשיך בדרך מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.

חיבוריו[edit]

הרב מאזוז עסק רבות בהוצאת כתבי חכמי ספרד לאור, ובשל כך פחות עסק בהוצאת כתביו הוא (ובדרך מליצה הזכיר על זה את הפסוק בשיר השירים: "כרמי שלי לא נטרתי"[2]). בין ספריו שנדפסו:

 • אמת קנה- חידושים על ספר תהילים.
 • לא תשיך- על פרק איזהו נשך במסכת בבא מציעא.
 • ארים ניסי- על מסכת יבמות ומסכת גיטין.
 • סלת נקיה - על קביעת ועריכת השנה והחודשים וקידוש החודש.
 • שו"ת מקור נאמן ח"א וח"ב תשובות קצרות בהלכה ובהשקפה.
 • "סנסן ליאיר" על כל ענייני פורים.
 • "ה' נסי" ח"א על הגדה של פסח.
 • "דרכי העיון" מאמרים המלמדים את דרך הלימוד בשיטת העיון כחכמי הספרדים.
 • "אסף המזכיר" אלפי מערכות בהלכה ובאגדה.
 • "שו"ת בית נאמן" ח"א מתשובותיו הארוכות בהלכה.
 • "מגדולי ישראל" ד' חלקים - מאמרים על גדולי ישראל ומשנתם התורנית שנכתבו במשך השנים. רוב החלק הרביעי מוקדש לדמותו של אביו הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד.

וכן מאמרים רבים שמפוזרים בבמות שונות, בעיקר בירחון "אור תורה".

מפסקיו[edit]

 1. על ופל כתב בתחילה שיש לברך "שהכל נהיה בדברו"[3] אך חזר בו[4].

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

 1. מחקרו בענין הברת האותיות נדפס לראשונה בשו"ת יצחק ירנן (של גיסו הרב יצחק ברדא), ובקיצור יותר בקונטרס "לאוקמי גירסא" שנדפס בסוף סידור איש מצליח.
 2. בהסכמתו לשו"ת מקור נאמן.
 3. כך הובא בשמו בספר "ברכת ה'" ח"ג (עמ' שי הע' 123) של הרב משה לוי.
 4. דרוש מקור