הרב שלמה זלמן אויערבאך

From ויקישיבה
Revision as of 10:00, 14 April 2010 by 212.179.134.33 (talk)
Jump to navigation Jump to search
ר' שלמה זלמן

ראש ישיבת קול תורה, מחשובי הפוסקים בדור האחרון.

הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל היה מגדולי הפוסקים בדור האחרון. שימש במשך שנים כראש ישיבת קול תורה בעיה"ק ירושלים ת"ו. הרב חיבר מספר ספרים, ביניהם - קונטרס "מאורי אש" על הלכות חשמל בשבת; "מעדני ארץ" על מצוות התלויות בארץ, ובפרט על שביעית; ושו"ת מנחת שלמה. כמו כן יצאה לאור סדרת ספרים "הליכות שלמה" הלכות ע"פ דעתו של רבי שלמה זלמן זצ"ל.

בנוסף לכך יצאו לאור כמה חלקים של הספר "ועלהו לא יבול" - הנהגותיו ופסקיו של הרב שלמה זלמן זצ"ל, ערוכים על ידי הרב נחום סטפנסקי שליט"א.

תיאור אישיותו ומידותיו של הרב - בספר "התורה המשמחת", ובספר "אורו של עולם".

רבי שלמה זלמן הוא אביהם של הרבנים שיבלטו"א הגאון הרב אברהם דב אויערבך שליט"א - אב"ד בעיר הקודש טבריה ת"ו, הגאון הרב שמואל אויערבך שליט"א ראש ישיבת מעלות התורה, והגאון הרב עזריאל אויערבך שליט"א. כמו כן הוא חותנו של הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג.

קישורים

מאמר על דרך פסיקת הגרש"ז

סרט על הרב

מאמר על הרב מאת הרב אליעזר מלמד באתר ישיבה