הרב זלמן נחמיה גולדברג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הרב זלמן נחמיה גולדברג

הרב זלמן נחמיה גולדברג (מכונה הגרז"נ- הגאון רבי זלמן נחמיה) הוא עורכה הראשי של האנציקלופדיה התלמודית ולשעבר ראש בית המדרש במכון לב. בעבר היה הרב ראש כולל "דעת משה" סאדיגורה ודיין בבית הדין הגדול בירושלים.


נולד במינסק בי' שבט תרצ"א. כשהיה בן 5, עלה עם משפחתו לירושלים, אביו הרה"צ רבי אברהם היה תלמידו של הסבא מנובהרדוק בהומל, [אח של אביו הרב יהודה היה "החוזר" אצל הרבי הרש"ב.] הוא למד בישיבת תפארת צבי ובישיבת חברון. בשנת תש"ז ייעץ לו החזון איש לעבור לישיבת פוניבז, ובשנת תשי"א חזר לישיבת חברון. בשנת תשי"ד נשא את רחל, בתו של הרב שלמה זלמן אוירבך. חמישים שנה שעמד בראש כולל "שבט ומחוקק" לדיינים [מיסודו של הרב איסר יהודה אונטרמן הרה"ר לשעבר], רוב הדיינים בבתי הדין הם תלמידיו ממקומות שונים שימש בעבר כחבר בית הדין הרבני העליון וכראש כולל "דעת משה" של חסידות סדיגורא.

הרב גולדברג מוכר בגאון עצום, ופוסק גדול, מעביר שיעורים כלליים בעיון בישיבות רבות ברחבי הארץ (ביניהם שיעורים בביתו). שיעוריו ידועים כשיעורים מורכבים ומסובכים.

ספריו[edit]

  • משפט ערוך- פסקי הלכות וסיכומי שיטות על חושן משפט (ששה כרכים).
  • ... 'נתיב מצוותיך"- ספר למדני על מצוות התורה.
  • חזון קדומים- שיעורים שנאמרו בישיבת קדומים על מסכתות כתובות וקידושין.
  • אור המועדים- שיעורים בהלכות מועדים
  • גנזי התורה- שיעורים על הש"ס


כמו כן, מפרסם הרב גולדברג מאמרים רבים בבמות שונות.

קישורים חיצוניים[edit]