טומאת אוהל

From ויקישיבה
Revision as of 13:42, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

טומאת אוהל היא טומאה הנגרמת לאדם או לכלים כשהם נמצאים תחת גג אחד עם גוף מת, או כשגוף המת מאהיל עליהם, או כשהם מאהילים עליו.

פירוט[edit]

טומאת אוהל מטמאה בשלש דרכים:

  1. כל הנמצא עם המת באוהל אחד, כגון שגג אחד מאהיל על המת ועל אדם או כלים או אוכלים, שטומאת המת מתפשטת בכל האוהל ומטמאת כל מה שבתוכו.
  2. אם המת נמצא ממעל לאדם או לכלים, והמת מאהיל עליהם, שטומאת המת יורדת ומטמאת כל מה שכנגדה למטה.
  3. אם האדם או הכלי נמצאים ממעל למת, והם מאהילים על המת, שטומאת המת עולה ומטמאת כל מה שכנגדה למעלה.

כשם שהאוהל מביא את הטומאה על מה שבתוכו, כך הוא מפסיק וחוצץ בפני הטומאה, שלא יטמא כל שחוצה לו.


הגדרת "אוהל" לעניין זה[edit]

האוהל אינו נקרא "אוהל" להביא את הטומאה ולחצוץ בפניה, אלא אם כן לפחות אורכו טפח ורוחבו טפח וגובהו טפח (שחלל האוהל הוא טפח מעוקב). אבל אם אין באוהל המת גובה טפח או שאינו ארוך טפח או רחב טפח, אינו קרוי אוהל, ואינו חוצץ בפני הטומאה, והיא נקראת: "טומאה רצוצה" (טומאה שאין לה רווח), שאינה מתפשטת לצדדים, אלא בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, ומטמאה כל מה שכנגדה למעלה או למטה ממנה.