מוזיקה בשבת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מפני שמחת השבת נהוג לשיר זמירות שבת בזמן הסעודה ובזמן התפילה נוהגים לשיר חלק מהתפילה. קיימת בעיה בשבת של איסור נגינה בכלים משום שמא יתקן כלי שיר (ביצה לו:) לכך יש הנמנעים אף מלתופף בידיהם לאות קצב על השלחן או למחוא כפיים שלא בשינוי (שו"ע או"ח סימן שלט ומשנה ברורה וערוך השלחן שם)

ראה גם[edit]