מידת חסידות

From ויקישיבה
Revision as of 18:31, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
Jump to navigation Jump to search

דרך שנוהג בה אדם חסיד, דרך התנהגותו של אדם שנוהג לפנים משורת הדין.


לדוגמא: נזכר במשנה, משך הזמן שיכול מי שקנה מטבע כמטבע שלמה, ונמצאת המטבע חסרה ממשקלה, לתבוע את שיעור האונאה, או לבטל את המקח. אך נאמר, שאם מי שמכר את המטבע החסרה מכיר את המטבע, ראוי לו, ממידת חסידות, שיקבלנה מיד הקונה, אף אם חלף פרק הזמן שנקצב לאונאה במטבע.