Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב מאיר מאזוז

714 bytes added, 21:54, 27 April 2017
==תולדות חייו==
נולד בתוניס בי"ג בניסן תש"ה בעיר תונס שבתוניסיה לאביו [[הרב מצליח מאזוז]] (מחבר "[http://www.hebrewbooks.org/7535 שו"ת איש מצליח]"), מגדולי רבני תוניסיה וג'רבא ומייסד ישיבת כסא רחמים באיבתונס, על שם [[הרב רחמים חי חויתה הכהן]], הרב הראשי לתוניסיהבג'רבא ורב המושב ברכיה לאחר עלותו לארץ. כבר בנערותו, בהיותו בן שבע עשרה החל להעביר שיעורי גמרא בישיבה שהוקמה על ידי חסידי [[חב"ד]] בתוניסיה.
עלה ל[[ארץ ישראל]] בשנת תשל"א, לאחר שאביו הרב מצליח נרצח על ידי ערבי. בארץ הקים יחד עם אחיו הרב צמח והרב רחמים את ישיבת כסא רחמים ב[[בני ברק]].
הרב מאזוז נודע בידיעותיו הנרחבות בהרבה תחומים שלא רגילים בעולם הישיבות כאסטרונומיה ומולדות החודשים והעיבור, וכן ידוע כיחיד בתחום דקדוק השפה העבריתשאף חידש בה כללים. <ref>מחקרו בענין הברת האותיות נדפס לראשונה בשו"ת יצחק ירנן (של גיסו [[הרב יצחק ברדא]]), ובקיצור יותר בקונטרס "אוקמי לאוקמי גירסא" שנדפס בסוף [[סידור]] איש מצליח.</ref>כן ידוע בגאונותו בחשבון, הנדסה, היסטוריית עם ישראל והאומות ושלל מקצועות שונים (שרובם ככולם למדם מתוך התורה).
הרב מאזוז דואג להדגיש כי בני עדות המזרח אינם נחותים מאחיהם האשכנזים, וכי יש להם להיות גאים במסורותיהם ובדרכי לימודם. בהקשר זה, פרסם הרב מאזוז מאמרים וחוברת שיצאו בספר "דרכי העיון" אודות שיטת העיון הספרדית, לאחר שראה כי דרך העיון האשכנזית משתלטת גם על הישיבות הספרדיות, וכן בספר זה ניתן לעמוד קצת על גאונותו בעומק העיון ועל חוש הביקורת המיוחד שלו. כן פעל להוצאת סידורים ולבירור צורת הגיית האותיות והמילים.
הרב מאזוז מתייחד גם כן בעמידתו על האמת תמיד ללא פשרות גם בדעות שלא תמיד מקובלות על רבני האשכנזים (כמו יחסו לחיילי צה"ל ולמדינה ואחדות בין כל חלקי העם), והוא לא עושה חשבון לאף אחד כמובן תוך ענווה וצניעות גדולה.

Navigation menu