Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב אליעזר ולדמן

2 bytes removed, 03:30, 28 January 2018
מתי הרב ליאור הגיע לישיבת ניר ולקרית ארבע
נולד בל' ב[[שבט]] תרצ"ז ב[[פתח תקוה]] לאביו הרב יואל ולדמן. בהיותו בן שלוש עברה משפחתו לארצות הברית, שם למד מפי [[הרב יצחק הוטנר]] (מחבר ספרי "פחד יצחק") וב[[ישיבה יוניברסיטי]], וכן הוציא תואר ב[[פסיכולוגיה]] וב[[פילוסופיה]]. בשנת תשט"ז חזר לארץ, והחל ללמוד ב[[ישיבת מרכז הרב]] אצל [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], אותו הוא רואה עד היום בתור רבו המובהק, וכן אצל [[הרב דוד כהן]] (הרב הנזיר).
בשנת תשכ"ח, סמוך לחידוש היישוב היהודי בחברון, יסד את ישיבת 'מתנחלי חברון', ולאחר הקמתה של קרית ארבע, עברה הישיבה למבנים ארעיים בקריה עד להשלמת מבנה הקבע בו היא שוכנת כיום בתור "ישיבת ניר". לאחר מינויו של בשנת תשל"ו הצטרף לראשות הישיבה הרב [[הרב דוב ליאור]] לכהן כרבה של קרית ארבע, לאחר שהרב ולדמן הזמינו הרב ולדמן לעמוד לצידו בראשות הישיבה. במשך תקופה ארוכה כיהנו שניהם בראשות הישיבה, כאשר הרב ליאור עסק בעיקר בתחום העיון וה[[הלכה]], והרב ולדמן עוסק בלימודי אמונה - בעיקר על פי הגותו של [[הרב קוק]]. כיום, הרב ולדמן אינו מכהם כראש ישיבה בפועל, ותחתיו מכהן בנו הרב נעם.
הרב ולדמן היה ממייסדי וראשי תנועת ההתיישבות "[[גוש אמונים]]", ולאחר כמה שנים של תנועת "התחיה". בשנות שמונים שימש כרב המושב קשת ב[[רמת הגולן]]. שימש כחבר מזכירות מרכז ומועצת תנועת "התחיה" עד לפירוקה. כמו כן שימש כחבר המזכירות העולמית של תנועת [[בני עקיבא]], ולאחר מכן בהנהלה הארצית של התנועה. כיהן מטעמה כחבר כנסת בכנסות ה-11 וה-12, ופרש מהכנסת בשנת תש"ן.
Anonymous user

Navigation menu