Changes

Jump to navigation Jump to search

זורה

6 bytes added, 11:36, 5 September 2012
m
טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור
הפרדת הפרדת פסולת מאוכל על ידי זרייה לרוח. אחת מל"ט [[אבות מלאכות]] האסורות בשבת.
==האם הזרייה היא דווקא על ידי הרוח?==
==חקירה במהותה==
המלאכה היא לברור, או לגרום שהאוכל יהיה מבורר {{מקור|(אגלי טל זורה א-ה ו, מי טל זורה א)|כן}}.
Bots, משתמשים עם גישה לאנציקלופדיה תלמודית
8,032
edits

Navigation menu