Changes

Jump to navigation Jump to search

בית הפרס

6 bytes removed, 13:34, 5 September 2012
m
טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור
שדה שדה שיש בה ספק טומאת מת, שהיא אב הטומאה מדברי סופרים. לדוגמא: שדה שנחרש בה קבר, הרי זו "בית הפרס", ועפרה מטמא במגע ובמשא, לפי שחוששים שמא גררה עמה המחרשה עצם כשעורה מעצמות המת; ונקראת "בית הפרס" על שם התפשטות הטומאה על כל השדה, מלשון פורס מפה, וכן "ויפרוש את האוהל" {{מקור|שמות מ, יט)|כן}} תרגומו: ופרס ית פרסא. ויש מפרשים: על שם שנפרסו {{מקור|נשברו)|כן}} העצמות, והוא מלשון הכתוב {{מקור|ישעיה נח, ז)|כן}}: "הלא פרוס לרעב לחמך", שעל ידי החרישה נשברו ונתפזרו עצמות מהקבר.
Bots, משתמשים עם גישה לאנציקלופדיה תלמודית
8,032

edits

Navigation menu