עדות לחצאין

From ויקישיבה
Revision as of 13:53, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

עדות על חלקו של דבר, שאין היא מצטרפת לעדותם של עדים אחרים המעידים על חלקו האחר של הדבר.


עדותם של עדים קרויה "עדות" רק אם היא על דבר שלם, ולא אם היא על מקצתו של דבר. לכן, אם העידו שני עדים על חלקו האחד של הדבר, ושניים אחרים על חלקו האחר, אין מקיימים את הדבר על פי עדותם, לפי שכל כת לא העידה אלא על חצי דבר, ואין זו עדות.


כלל זה נלמד ממה שנאמר (דברים יט, טו): "על פי שנים עדים יקום דבר", ודרשו: "דבר" - "ולא חצי דבר" (ב"ק ע:).


לדוגמא: עדים הבאים להעיד על בת שהביאה שתי שערות והיא גדולה. שני עדים מעידים שבדקו וראו שערה אחת במקום פלוני בגופה, ושני עדים אחרים מעידים שבדקו וראו שערה אחת במקום אלמוני, אין עדותם מצטרפת, מפני שכל כת העידה רק על חצי דבר, ומעדות כל כת לעצמה עדיין היא קטנה.


דוגמא נוספת: עדים הבאים להעיד על מעשה קידושין. שני עדים מעידים שראו כי הבעל זרק לאשה את כסף הקידושין, ושני עדים אחרים מעידים שראו כי האשה נטלה את הכסף, אין עדותם מצטרפת, מפני שכל כת לא העידה אלא על חצי דבר.