שינוי שם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

שמה של הגזילה השתנה, וכך הגזלן קונה אותה (בבלי:בבא קמא סז., סוכה ל:).

בדיני קנייני גניבה וגזילה.

לדוגמא, גנב וגזלן שהקדישו את הגזילה - בהתחלה היתה נקראת "חולין" ועכשיו נקראת "הקדש" (בבא קמא סז.).

מקור וטעם[edit]

בטעמו כתב הקובץ שיעורים שלא צריך אותו בנוסף לשינוי המעשה, אלא כדי להוכיח ששינוי המעשה הוא שינוי גמור (קובץ שיעורים בבא קמא קכ).

פרטי הדין[edit]

אופן הקניין צריך שיהיה שינוי חשוב, ולא שינוי כל דהו (קצוה"ח שס-ה, ספר המקנה טז-יח)[1].

שינוי שם החוזר לברייתו, דהיינו שאפשר להחזירו למצבו קודם השינוי, בפשטות אינו שינוי, ולרב יוסף הוא כן שינוי (תוס' סוכה ל: ד"ה וליקניוה).

שינוי שם החוזר לברייתו יחד עם שינוי מעשה החוזר לברייתו כן קונה, אע"פ שכל אחד מהם בנפרד לא קונה (תוס' סוכה ל: ד"ה וליקניוה).

שינוי שם החוזר לברייתו יחד עם יאוש קונה (תוס' סוכה ל: ד"ה וליקניוה, והוסיפו ששינוי מעשה החוזר לברייתו יחד עם יאוש אינו קונה).

ראה גם[edit]

  • [[קנייני גזילה (שם דנו בכלל קנייני גזילה)]]


הערות שוליים[edit]

  1. לגבי שינוי מעשה יש אומרים שצריך שיהיה איתו גם שינוי שם כל דהו, הובאו בערך שינוי מעשה#פרטי_הדין ד"ה באופן הקניין.