Difference between revisions of "תבנית:הידעת?/י' כסלו ה'תשס"ט"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
 
Line 1: Line 1:
'''[[חדש אסור מן התורה]]'''
+
'''[[חדש אסור מן התורה]]'''
  
 
בעירו של ה[[חתם סופר]] תלו שעון [[בית כנסת|בבית הכנסת]], ובעל ה"שלמי נדבה" זרק עליו אבן ואחריו גם נכבדי היראים עשו כמותו. ואח"כ אמר: התחדשות - אביזרייהו ד[[עבודה זרה]] היא, ועבודה זרה צריכין לשרש אחריה. ולקח גרזן והכה את השברים עד כתות {{מקור|טעמי המנהגים עמוד תקנג|כן}}.
 
בעירו של ה[[חתם סופר]] תלו שעון [[בית כנסת|בבית הכנסת]], ובעל ה"שלמי נדבה" זרק עליו אבן ואחריו גם נכבדי היראים עשו כמותו. ואח"כ אמר: התחדשות - אביזרייהו ד[[עבודה זרה]] היא, ועבודה זרה צריכין לשרש אחריה. ולקח גרזן והכה את השברים עד כתות {{מקור|טעמי המנהגים עמוד תקנג|כן}}.
  
 
יש לציין שהחתם סופר עצמו {{מקור|על או"ח שח-נא|כן}} מתיר לטלטל שעון ב[[שבת]], ומוכח שלא אסר את השימוש בו. וכנראה תמידיו התנגדו רק לתליתו בבית הכנסת.
 
יש לציין שהחתם סופר עצמו {{מקור|על או"ח שח-נא|כן}} מתיר לטלטל שעון ב[[שבת]], ומוכח שלא אסר את השימוש בו. וכנראה תמידיו התנגדו רק לתליתו בבית הכנסת.

Latest revision as of 12:59, 5 September 2012

חדש אסור מן התורה

בעירו של החתם סופר תלו שעון בבית הכנסת, ובעל ה"שלמי נדבה" זרק עליו אבן ואחריו גם נכבדי היראים עשו כמותו. ואח"כ אמר: התחדשות - אביזרייהו דעבודה זרה היא, ועבודה זרה צריכין לשרש אחריה. ולקח גרזן והכה את השברים עד כתות (טעמי המנהגים עמוד תקנג).

יש לציין שהחתם סופר עצמו (על או"ח שח-נא) מתיר לטלטל שעון בשבת, ומוכח שלא אסר את השימוש בו. וכנראה תמידיו התנגדו רק לתליתו בבית הכנסת.