תוספות

From ויקישיבה
Revision as of 09:23, 11 November 2008 by אפרים (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תוספות הוא פירוש על הגמרא שנאמר ע"י בעלי התוספות ונדפס בצידי הגמרא.

פירוש התוספות בעיקר מקשה ממקור למקור בש"ס, קובע את הכללים של הש"ס ע"פ שיטתו ופעמים רבות חולק על רש"י הנזכר בתוספות בשם "הקונטרס".

שפת התוספות

התוספות כתוב בשפה שיש להבין את רמזיה. בד"כ הוא עונה לשאלה נסתרת או בה לדחות תשובה אפשרית נסתרת, כשעל הקורא להסיק מתוך התשובה את השאלה וכדומה. כשתוספות כותבים "וא"ת (ואי תימא או ואם תאמר)", זו פתיחה לשאלה, וכשהם כותבים "וי"ל (ויש לומר)", זו פתיחה לתשובה.