Difference between revisions of "תורה תמימה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 6: Line 6:
  
  
[[קטגוריה:ארון הספרים היהודי]]
+
 
 
[[קטגוריה:פירושי המקרא]]
 
[[קטגוריה:פירושי המקרא]]

Latest revision as of 17:23, 10 June 2013

"תורה תמימה" הוא ספר המלקט דרשות חז"ל על התורה ומפרשן, מאת רבי ברוך הלוי אפשטיין, בנו של מחבר "ערוך השולחן", רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין.

בחיבור נלקטו דרשות חז"ל, מהמדרשים השונים - מדרש רבה, מדרש תנחומא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, זוהר, ילקוט שמעוני.

החיבור נדפס ביחד עם החומש, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס.