מדרש תנחומא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Baustelle.PNG הערך נמצא בשלבי עריכה
כדי למנוע התנגשויות עריכה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
שימו לב! אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחתו של הכותב.
התבנית הונחה ע"י אריאל ביגל נ"י (שיחה) 00:44, 21 בפברואר 2014 (IST)


מדרש תנחומא או מדרש רבי תנחומא הוא מדרש אגדה המהווה אחד ממדרשי האגדה המרכזיים ביותר. המדרש נקרא "מדרש תנחומא" משום שהאמורא רבי תנחומא היה דרשן גדול ושמו מוזכר בו פעמים רבות.

זמנו ומחברו[edit]

אמנם, נראה שרבי תנחומא עצמו לא היה מסדרו של מדרש זה, אלא חכם מאוחר יותר שקיבץ דרשות רבות מרבי תנחומא, ועל כן נקרא המדרש על שמו. היו שקראו למדרש זה "ילמדנו", אולם נראה כי זהו בלבול בין מדרש זה לבין מדרש "ילמדנו", וראה להלן.

נוסחאות[edit]

למעשה, שני ספרים שונים נקראו בשם "מדרש תנחומא", ובמרבית הדורות לא הבדילו ביניהם. הראשונים הביאו דברים רבים בשם התנחומא שלא הובאו בתנחומא המודפס, ולכן מחברים רבים הסיקו שקטעים מסוימים נשמטו מהתנחומא. אמנם, המהר"ם די לונזאנו[1] הצביע על כך שישנם שני מדרשי תנחומא, הארוך שלא היה מצוי בזמנו, והקצר, שהוא התנחומא המודפס (וכן כתבו גם רבי יעקב סלניק[2] ורבי אפרים זלמן מרגליות[3]. ר' שלמה בובר הוציא לאור את התנחומא הישן על פי כתבי יד[4].

מדרש "ילמדנו"[edit]

כאמור לעיל, רבים החליפו בין מדרש תנחומא לבין מדרש ילמדנו. אמנם, כבר קדמונים העירו שאלו שני מדרשים נפרדים, ומדרש "ילמדנו" איננו מצוי כיום בידינו[5]. ההוכחה העיקרית לכך היא שבילקוט שמעוני מצטט פעמים רבות דרשה מסוימת בשם תנחומא וילמדנו, ולכן נראה שהם שני מדרשים שונים. בעקבות ההחלפה הזו, פעמים שקראו למדרש תנחומא בשם "מדרש ילמדנו".

דרשות הלכתיות[edit]

במדרש תנחומא מובאות דרשות הלכתיות רבות. לרוב, נפתחת הדרשה בשאלה "ילמדנו רבינו..." והתשובה פותחת במילים "כך שנו רבותינו". מהפסקים המובאים בתנחומא הביאו גדולי הגאונים והראשונים, בהם רס"ג[6], רב האי גאון[7], רש"י, רבי שמחה מויטרי, רשב"ם, רבינו תם, רמב"ם

פירושים[edit]

לקריאה נוספת[edit]

  • רבי שלמה בובר, מבוא כללי למדרש תנחומא

הערות שוליים

  1. "ספר המעריך" ערך תנחומא
  2. בנו של רבי בנימין אהרן סלניק, בהקדמת ספרו "נחלת יעקב"
  3. שו"ת בית אפרים סימן כז
  4. אמנם, הר"ש בובר טוען במבואו לתנחומא (פ"ב) כי מהר"ם די לונזאנו (וכן החוקר ריט"ץ צונץ) חשב כי התנחומא המודפס הוא ה"ילמדנו", והוא עצמו טוען כי מדרש ילמדנו הוא מדרש אחר שלא מצוי בידינו היום.
  5. ספר המעריך ערך תנחומא; וראה בפירוט ב"מבוא כללי לתנחומא" מאת הר' שלמה בובר, פרק ב.
  6. תשובות הגאונים "שערי תשובה" סי' נט
  7. תשובות הגאונים ח"ב צד כז