שבועות במוצאי שבת

השנה חג שבועות חל במוצאי שבת. כיצד מדליקים נרות? ממתי מותר לחמם אוכל? מהו נוסח הקידוש? כדי לעשות סדר, אנו מביאים כאן הדרכה ברורה.

2 דק' קריאה
shutterstock

השנה חג שבועות חל במוצאי שבת, וממילא מתעוררות שאלות כיצד יש להדליק נרות, ממתי מותר לחמם אוכל, נוסח הקידוש וכן הלאה. על מנת לעשות סדר, אנו מביאים כאן הדרכה ברורה מתוך השיעורים והתשובות שבאתר. ניתן לקרוא גם הדרכה ליום טוב שחל במוצאי שבת שכתב הרב רואי מרגלית בשפה ברורה ומעשית.


ראשית, ביום שבת ישתדל להתפלל מנחה מוקדם ולאכול סעודה שלישית בשעה מוקדמת לפני זמן מנחה קטנה (לפני השעה העשירית, שעתיים וחצי לפני השקיעה. ניתן למצוא בזמני היום את השעה המדוייקת). וכל זה בכדי שיאכל את סעודת ליל החג בתיאבון. אם עבר הזמן הזה ולא הספיק לאכול, יאכל סעודה שלישית אך לא יאכל בה יותר מ"כביצה" לחם.


הכנה משבת ליום טוב

אסור לעשות שום הכנה משבת ליום טוב, אין לערוך שולחן או לחתוך סלט לצורך סעודת ליל יום טוב, וכן לא להוציא אוכל מהמקפיא עבור מוצ"ש או לשים על הפלטה לפני צאת השבת. את כל הדברים האלה יש לעשות רק לאחר צאת שבת.

מותר ללכת לישון בשבת על מנת שיהיה כח להישאר ער בליל שבועות, אך אסור לאדם לומר בפה "אני הולך לישון בשביל שיהיה לי כח בלילה".

מי שמשתמש בנרות המודבקים בפמוטים - יש להדביק גם את הנרות של יום טוב עוד ביום שישי. לחילופין, אפשר להשתמש בנרות שלא דורשים הדבקה, וגם אותם יש לשים במקומם רק לאחר צאת שבת.


הדלקת נרות יום טוב

יש להכין מערב שבת נר נשמה גדול שממנו יהיה אפשר להעביר אש ביום טוב לצורך הדלקת נרות יום טוב. 

את הנרות יש להדליק אחרי צאת שבת (לבדיקת זמני היום ניתן ללחוץ כאן), ולאחר שהאישה התפללה ערבית ואמרה בתפילה "ותודיענו", או אמרה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

בהדלקת הנרות של יום טוב האשה מברכת "להדליק נר של יום טוב", ולנוהגות לברך על נרות של יום טוב "שהחיינו" מברכים גם אותה. אם מסיבה כלשהי האישה התעכבה ולא הדליקה נרות עד לאחר הקידוש - אין לברך "שהחיינו" על הדלקת הנרות, משום שהיא כבר יצאה בברכת "שהחיינו" של המקדש.


תפילת ערבית

בתפילת ערבית של ערב החג מוסיפים באמצע תפילת העמידה קטע שמזכיר את המעבר משבת ליום טוב: "ותודיענו" (בסידור 'רינת ישראל' נוסח 'ספרד' עמוד 383). אם שכח לאומרו במקומו ונזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים" אפילו לפני "ברוך אתה", יאמר "ותודיענו" ואחר כך יאמר "והשיאנו". ואם הזכיר שם ה', אינו חוזר. (עיין שולחן ערוך תקצט. כף החיים שם ס"ק ב).

אין לעשות שום מלאכה האסורה בשבת גם אם היא מותרת ביום טוב, עד שיאמר "ותודיענו" בתפילה, או אחר התפילה יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".


קידוש והבדלה

בקידוש של הסעודה משלבים גם הבדלה, והסימן לסדר הברכות הוא יקנה"ז - יין, קידוש, נר, הבדלה וזמן (שהחיינו). א. יין - בורא פרי הגפן. ב. קידוש - אשר בחר בנו וכו' מקדש ישראל והזמנים. ג. נר - ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מאורי האש (ויסתכל על הנרות שהדליקה האשה). ד. הבדלה עם סיום מיוחד- ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המבדיל וכו' ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לקודש. ה. זמן - שהחיינו.


במוצאי יום טוב (ליל יום שני) - עושים הבדלה עם שתי ברכות בלבד, "הגפן" ו"המבדיל".
ההלכות המובאות כאן נלקטו משלושה מקורות עיקריים: שיעור על דיני ערב שבועות מהרב מרדכי אליהו, תשובה של הרב עזריה אריאל ותשובה של הרב יצחק בן יוסף.


לליקוט בנושא לימוד ליל שבועות לחצו כאן.

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il