יום ד' כ"א תמוז ה'תשע"ט
מבצע הפרסים הסתיים אך לא הגענו ליעד. ניתן עדיין להמשיך לתרום