אור ליום א' י"ד תשרי ה'תשע"ט
בשעה טובה מערכת זמני חו"ל עודכנה לתמיכה בשעון קיץ. שנה טובה!!