יום א' י"ז מנחם אב ה'תשפ"ב
מחזירים אהבה לאתר ישיבה קמפיין ההתרמה השנתי הסתיים אך לא הגענו ליעד, אנא המשיכו לסייע