הדלקת נר שלישי במעמד נשיא המדינה

נשיא המדינה, ראובן ריבלין, הדליק נר שלישי של חנוכה בישיבת בית אל.

3 דק' קריאה
אריה מינקוב
צפו בשידור חוזר מהדלקת נר שלישי של חנוכה בהשתתפות הנשיא ראובן רובי ריבלין בישיבת בית אל.

דברי מו"ר רה"י הרב זלמן מלמד שליט"א בהדלקת נר שלישי בישיבה בהשתתפות נשיא המדינה מר ראובן ריבלין:
כבוד נשיא מדינת ישראל-מר ראובן רובי ריבלין ה' יאריך ימיו על ממלכתו, כצל'ה בונה היישוב בונה הישיבה, ראש המועצה, יואל והבונים, התורמים החשובים שנמצאים כאן ששותפים בבניין הזה. מורי ורבותי, אני רוצה להביא בפניכם את תגובת דוד המלך להחלטת מועצת הביטחון בעניין יהודה ושומרון וירושלים. דוד המלך דיבר ברוח קודשו על דברים עתידיים- הוא דיבר על "על נהרות בבל", "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים". דוד צפה את הדבר שמועצת הביטחון תדון על ארצנו ותרצה לגזול מאתנו את חלקי מולדתנו. דוד אומר: "למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו". מה מתאים יותר מתאים- "רוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו"- משיחו זה עם ישראל והם אמרו "ננתקה את מוסרתימו ונשליכה ממנו עבותימו, יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו". הקב"ה הוא מנהל את העולם.
ובפרק פ"ג אומר דוד המלך "שיר מזמור לאסף כי הנה אויבך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש". ידוע שאויבי ה' הם אויבי ישראל ואלה האויבים והמשנאים הם אלה שרוצים להכחיד אותנו. "לכו ונכחידם מגוי" זה איראן וסוריה וכל מי שרוצים להשמיד אותנו והם מכריזות במפורש לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. וממשיך דוד ואומר "כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו אוהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים גבל ועמון ועמלק פלשת עם יושבי צור גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לוט סלה". איפה זה היה? במועצת הביטחון. ופה באה הנבואה "מלא פניהם קלון ויבקשו שמך ה' יבושו ויחפרו עדי עד..." ודברי דוד המלך הם שיתקיימו בעז"ה.
מורי ורבותי, אנו נמצאים בימי החנוכה כאן בסביבה הזאת נלחמו החשמונאים חלק מהמלחמות חלק היו יותר באזור השפילה. בתחילה החשמונאים היו מעטים, רוב העם לא היה איתם. הם היו כמו המתנחלים בהתחלה ורוב העם לא רצה זאת ואמר שזה יביא כליון לעם ישראל וצריך לסבול את עול היוונים ולא לעשות מלחמה עם הגיבורים. אפילו כשהיו נצחונות לחשמונאים והגיעו לירושלים היו כאלה בעם שהיו תמיד אופוזיציה, ואמרו שגם אם ננצח יבואו היוונים ויקבצו כח רב ויאספו עלינו להורגנו. כשהגיעו לירושלים לבית המקדש ולא מצאו שמן טהור. האם ניתן להשתמש בשמן שטמאו היוונים להדליק את המנורה? לא היה שייך. והנה מצאו פך אחד וזה התפרסם בכל ירושלים. כי לא היה שמן והיו צריכים לחכות שבעה ימים אם לא היו מוצאים את הפך. ונעשה נס ומצאו פך שמן טהור והנס הזה גילה שהמרד הזה הוא נכון וצודק. ה' נתן אישורו על ידי הנס הגדול הזה ומדגישים דווקא את הנס הזה ולא את נס המלחמה כדי להגיד שהנצחון פה לא היה סתם ניצחון אלא היה גם ניצחון צודק.
נאמר בפסוק: "אדום וישמעאלים".  
הנשיא, יש לו ייחוס גדול והוא ממשפחת ריבלין, והוא צאצא לכמה דורות בירושלים ואינני יודע אם ר' הלל משקלוב היה מהמשפחה והוא מחבר ספר קול התור ובו כתוב שלעתיד לבוא ירצו לחבור עשו וישמעאל ביחד ואינני יודע אם התכוון לאיש אחד אך כך קרה בפועל שנשיא ארצות הברית הוא גם עשו וגם ישמעאל ביחד והתחברו אליו גם מואב והגרים קצת ערב רב מעם ישראל כי בלי ישראל לא הולך שום דבר, וינסו לפגוע בישראל. אך זה לא ילך להם כי הקב"ה איתנו. בעז"ה אנו מקווים שהניסים שנעשו להם בימים ההם הגבורה היהודית משוחזרת בדורות שלנו על ידי חיילי ישראל. יש לנו כאן את המח"ט שבוודאי היה ב"סודרא" ששם בעצם היו מלחמות המכבים. כשם שאז ניצחנו אנו מקווים שבעז"ה בקרוב נזכה לגאולה שלימה לבניין יהודה ושומרון אבל לא רק כי יש לנו גם תביעות גם על עבר הירדן ועל עוד מקומות, ובעז"ה שהכל יבוא על מקומו בשלום בקרוב במהרה.

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il