הרב דב יפה ורבו הרב יעקב משה חרל"פ.

לרגל יום פטירתו של הרב דב יפה הנכם מוזמנים לקרוא על הקשר המיוחד בינו לבין רבו, הרב יעקב משה חרל"פ

3 דק' קריאה
יאיר חרלפ

כל הנחלים נמשכים אל הי"ם  ( יעקב משה)

 

לביתו של רבי יעקב משה חרל"פ היו מגיעים בקביעות רבים מבני הישיבות שבירושלים

כדי לשתות בצמא את תורתו.

כמובן תלמידיו מישיבת מרכז הרב וגם תלמידי חכמים מ 'שערי חסד' ושאר השכונות בירושלים באו ללמוד אצל הרב חרל"פ .

גם מישיבת חברון הגיעו תלמידים רבים בקביעות להקשיב לתורותיו בעיקר בסעודה שלישית, בחגים ובכל הזדמנות.

בין תלמידי ישיבת 'חברון' היה הרב דב יפה משגיח ישיבת 'כפר חסידים' שדבק בצעירותו ברב חרל"פ ובתורתו.

הרב דב יפה, , למד בצעירותו בישיבת חברון', אך "את עולם המחשבה בניתי בזכות שיעוריו של הרב חרל"פ אליהם הקפדתי להגיע בקביעות מידי שבת", סיפר

 והוסיף:: היינו מגיעים  בסעודה שלישית לראות ולשמוע את הרב  .הרב היה אומר דברים נשגבים רעיונות נשגבים. הדברים היו על פרשת השבוע. גם שרו יחד עם הרב. היינו נשארים  גם להבדלה .

צועדים היינו כל שבת מישיבת חברון אל בית הרב חרל"פ בקצה שכונת שערי חסד

היו מגיעים גם הרב שמואל דביר, הרב שאול ברזם(חתן הסטייפלר) הרב דוד מלינובסקי  הרב עמיטל, הרב ברוך מרדכי אזרחי ,ר' מאיר חובב, הרב צבי קפלן רב רפאל זמיר ר' יצחק אלפסי  ועוד רבים וטובים, שז"ר היה בא לפעמים.

היו מגיעים גםבניו חתניו ונכדיו  לסעודה שלישית -בשעת רעוא דרעווין.

 

מס פעמים דיברתי עם הרב חרל"פ אודות חזרה על הלימוד.
פעם אמר לי הרב חרל"פ: ישנם כאלה שכל כמה שהם חוזרים יותר, הם שוכחים יותר. שאלתיו מדוע כך הדבר? ענה לי הרב שצריך לחזור כמו שר' חיים מוולוז’ין אמר -שהפעם העשירית תהיה במתינות ובעיון כמו הפעם הראשונה... את ההסבר הזה שישנם כאלה 'שכל כמה שהם חוזרים יותר, הם שוכחים יותר' שמעתי רק מהרב חרל"פ.
הבנתי שאם אדם מרוב שחוזר הרבה על לימודו נעשית החזרה באופן לא טוב, כמצות אנשים מלומדה, הרושם הזה האחרון נשאר והיה עדיף שלא היה חוזר כך.
הוסיף הרב דב:

ר' יעקב עמדין ציין שהתורה נקראת במ"ח דברים, הדבר הראשון: תלמוד. תלמוד זה לשון רגילות, שהדבר הראשון זה חזרה. שלכאורה המילה חזרה לא נזכרת במ"ח דברים. כי המילה תלמוד היא לשון חזרה.

 

חבריו של הרב דב יפה מישיבת 'חברון' מספרים כי כבר בצעירותו הרבה להגיד מתורת רבו הרב חרל"פ מסביב השולחן בישיבת 'חברון'.

פעם סיפר הרב דב יפה בשם הרב חרל"פ:

 

"הדין אומר כי עבד כהן
אוכל בתרומה (רמב"ם
תרומות פ"ו ה"א)


והטעים זאת הרב
חרל"פ: "מפני שקדושת
הכהן מתפשטת גם
לעבדו", והוסיף: "אם
לכך זוכה עבד כהן, כמה
טוב להיות עבדי ה"...'

 ופעם אף התבטא הרב דב יפה ואמר:

"האדם הקדוש ביותר
שזכיתי לפגוש בחיי היה
הרב יעקב משה חרל"פ."


סיפר עוד הרב דב יפה:

פעם הייתי במרכז הרב בג' באלול , אחרי קום המדינה, הרב חרל"פ אמר שלגדולי הדור יש אחריות גדולה כיוון שההנהגה של ה' תלויה איך גדולי ישראל מפרשים את התקופה.

 

 

מוסיף הרב ישעיהו הדרי:

 יום החתונה – נמחלין כל העוונות – מתנה מה'

והרב דב יפה סיפר לי עוד, שביום חתונתו נכנס אל הרב חרל"פ לקבל ברכה, - הוא היה. – ואז אמר לו הרב חרל"פ בא אגיד לך למה נותנים מתנות לחתן ולכלה? כדי לשמח אותם. מהמעכב את השמחה האמיתית? העוונות שאדם עושה, שנאמר, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. הקב"ה אומר אני רוצה שתשמח שמחה אמיתית, המתנה שלי, שאני מחזיר את כל השטרות, מחילת עוונות שהקב"ה מזכה את החתן והכלה זו מתנת החתונה שלו לזוג. – כך מסר לי הרב דב יפה.

והוסיף בשם הרב חרל"פ:

לפי המידה שהחתן שמח בכלתו, כך ישמח ה' בו. –כמשוש חתן על כלה,ישיש עלייך אלוקייך.

ושבשבעת ימי הנישואים יורדים לזוג אורות גדולים, והכלי לקבלם זה השמחה.

ועוד סיפר הרב יפה בשם הרב חרל"פ: כשם שכניסת הנשמה לגוף זה ירידה לצורך עלייה כך גםהנישואין...

 

 

במהלך מסע הלוויה פגש הרב ישעיהו הדרי את ידידו משכבר הימים,הרב דוב יפה, לימים המשגיח המפורסם בישיבת ‘כפר חסידים' שבצעירותו למד בישיבת ‘חברון.’
הבחין הרב הדרי ששיפולי מעילו של חברו קרועים. "שאלתיו לפשר מעשהו, "מספר הרב הדרי ונזכר: "וכך ענה לי: ‘אצל הרב חרל"פ למדתי הרבה מחשבה,ורבי הוא וודאי היה, אך לא ידעתי אם רבי המובהק, ואם כן לא ידעתי אם עלי לקרוע.נסעתי מוקדם בבוקר לבני ברק, ושאלתי את ‘החזון איש’ את המעשה אשר אעשה, וענה לי כי עלי
לקרוע בשולי המעיל וכך נהגתי.

 

סוף

הכתבה מבוססת על הראיון שהקלטתי עם הרב דב יפה לקראת כתיבת הספר 'שירת הי"ם' –אודות הרב י"מ חרל"פ .

מאת יאיר חרל"פ מחברהספר 'שירת הי"ם'

 

 

 

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il