חיוב האב והאם במזונות ילדיהם

חובת האב במזונות ילדיו עולה שוב לדיון בשל מגמות שלא מכירות בערך העליון של המשפחה היהודית בישראל על מרכביה, שלכל הורה יש את התפקיד המיוחד עליו מופקד, וביחד בונים את ביתם ומגדלים את ילדיהם.

2 דק' קריאה
חופשי
להורים ישנה חובה דאגה לגידול ילדיהם, בכל המובנים כולל מחייתם, כמבואר בפסוק בבמדבר יא, יב: 'האנוכי הריתי את העם הזה או אנוכי ילידתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק, מנין לי בשר לתת לכל העם הזה'. הרי האם שנשאה את העובר במעיה והביאה אותו לעולם יחד עם האומן שהבן נישא בחיקו מחוייבים לדאוג לכל מחסורו ולגידולו. 
בפסוקים נוספים מעלה התורה את אחריותו של האב, והדבר אומר דרשני, כנאמר: כרחם אב על בנים...', וכן נאמר בתהילים קג: 'כרחם אב על בנים רחם ה' '. וכן הוא בגמרא בכתובות בדף מט:: 'עורבא בעי בניה, וההוא גברא לא בעי בניה'. נראה בעז"ה בגיליון זה את חובתו האישית של האב לצורכי בנו ולדאגה הכלכלית מעבר לצרכים המשפחתים של הקטין.
 
חז"ל חידדו ובארו את תפקידו היחודי של כל הורה, שבא לידי ביטוי בבית, ובכך בונים במשותף את הבית, לטובתם ולטובת הילדים. כשנלמד את גדרי המחוייבות והאחריות של כל הורה, נבין את היחודיות שהוא מביא עימו לבית. ואף שהצד השני שותף מלא לכל המשימות והצרכים, מ"מ אינו מפנה את משאבי הנפש למשימות שאינם מעיקר אחריותו, ובכך פנוי הוא/היא לעיקר תפקידו.
 
 
בגליון זה נדון בחובת האב במזונות ילדיו. דיון זה עולה שוב לדיון בשל מגמות שלא מכירות בערך העליון של המשפחה היהודית בישראל על מרכביה, שלכל הורה יש את התפקיד המיוחד עליו מופקד, וביחד בונים את ביתם ומגדלים את ילדיהם. גם אם לצערינו מתפרק הבית, תפקיד ההורה לא תם, ועל כן מחוייבותו של כל הורה ממשיך בהקשר של גידול הילדים, עפ"י החלטות משותפות.
 
נבאר מי חייב במזונות הבן, ומה גובה החיוב שאפשר להטיל עליו.
 
נבחן את מידת פטורה של האם ממזונות, ונראה שאף היא חייבת במצוות צדקה. אך לא מחוייבת בה כחוק, אלא עפ"י אמות מידה שנרחיב בהם.
 
נברר את הגדרת חיוב האב, ביחס לילדים קטנים מגיל שש ולגדולים מכך - אם מדיני צדקה או חיוב מעיקר הדין. כן נדון אם זהו חיוב ישיר לילדים או אגב חובתו לאימם, ונביא נפק"מ לכך. עוד נגדיר אם זוהי חובה ממונית שיש לו ביחס לבנו או חובה אישית בלבד.
 
נתייחס לתקנות הרבנות הראשית, ומעמדן, ונראה את הספק שעלה בהבנת גדר התקנה, כפי שמופיע בפסקי הדין הרבניים ובספרי השו"ת. וכן באם ישנה חובה לזון ילדים שמעל גיל שמונה עשרה, ולאלו שגורלם לא מאפשר להם להתפרנס.
 
לסיום נעמוד על היקף החיוב במזונות, מה כלול בחיוב זה, ומה חורג מכך. והאם בכך ניתן לחייב את האם במשותף.

למעבר לגליון לחץ כאן
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il