שיעור כללי בשידור חי

בשעה 12:20 יתקיים שיעורו של הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א בפתיחה למסכת קידושין ובעניין מהות הקידושין - קניין ואיסור.אנו נעביר אותו בשידור חי.

מקורות לשיעור:
קידושין ב: וליתני האיש קונה וכו' ותוס' ד"ה דאסר וכו'
קידושין ז. ונפשטו קידושין בכולה ושם ע"ב תד"ה חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה.
רמב"ם אישות פ"ג הלכה י.
אבני מילואים סימן מד ס"ק ד.
קצות החושן סימן ערה ס"ק ד שם מש"כ בשו"ת חכם צבי. 
מאירי נדרים ו: יש יד לקידושין.
רשב"א גיטין פב ד"ה והא דאמרינן עיי"ש בדבריו והא דאמרינן קידושי קידושי ראובן אהני קידושי שמעון לא אהני וכו'.
דרכי קניינים להרב עמיאל, שמעתא י פרק י"ז.
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il