הוועידה השנתית של איגוד בתי הדין לממונות

היום, יום שני תתקיים הוועידה השנתית הראשונה של איגוד בתי הדין לממונות בישראל, איגוד בתי הדין הוקם לפני כחצי שנה והוא מאגד כ15 בתי דין לממונות הדנים על פי דין תורה.

יאיר ריינר

ביום שני השבוע תתקיים בע"ה הוועידה השנתית הראשונה של איגוד בתיהדין לממונות בישראל.

איגוד בתי הדיןהוקם לפני כחצי שנה והוא מאגד כ15 בתי דין לממונות הדנים על פי דין תורה. מטרתהאיגוד היא לספק שירותי שפיטה ופתרון סכסוכים ממוניים ב"רמת הקהילה מתוךהקהילה" על פי משפטי התורה.

קיימים הרבה יתרונות לפניה לבתי דין. החשוב שביניהם הוא החובה ההלכתיתלפנות לבית דין בהכרעה על סכסוכים ממוניים ולא לבתי המשפט. מעבר לכך, תיק בבית דיןמסתיים בתוך כמה שבועות לעומת שנים של המתנה וסחבת בבתי המשפט. עוד יתרון בולט הואהעלות הנמוכה של ההתדיינות בבתי הדין שכן האגרה היא מינימאלית ואין צורך בשירותיעו"ד.

האיגוד בא להנגיש ולאחד את בתי הדין, שנמצאים בפריסה רחבה, שעד היוםלא היה קשר ביניהם. הקשר הזה מאפשר התייעלות מערכתית, בין היתר על ידי קביעת סדרידין אחידים ושקופים.

בתי הדין המאוגדים הם בתי הדין הפועלים תחת רבנות מקומית, ישוב, מועצהאו עיר, וכך מתקבל בית דין המחובר לקהילה המקומית, מכיר את אופייה וצרכיה.

יתרון נוסף שמקנה האיגוד הוא ערכאת הערעור. כך יכול מתדיין שמרגישמקופח בדין להביא את התיק לבחינה חוזרת על ידי דיינים אחרים מאלו שישבו בדיוןהראשון. מהלך זה נועד להעלות את אמון הציבור בבתי הדין לממונות ולהגביר את הפנייהאליהם.

אמנם ההתפתחות המודרנית הציבה בפני בתי הדין אתגרים רבים, איגודהכוחות והמוחות מאפשר דיון מעמיק והפריה הדדית בהתמודדות עם שאלות אלו. במסגרתהתמודדות זו הוועידה הראשונה של בתי הדין תעסוק בטענת "קים ליה". 

הועידה תתקיים בע"ה בירושלים ביום ב השבוע, ד' אב במלון גניירושלים קרוב לכניסת העיר בין השעות 14:00 ל 21:30.

כולם מוזמנים.


חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il