מתוך התורה הגואלת

יצא לאור במהדורה חדשה! שיעורי מו"ר הרב צבי יהודה כפי שסיכם הרב אביהוא שורץ.

מתוך התורה הגואלת
בימים האחרונים יצא לאור הכרך השלישי והאחרון של 'מתוך התורה הגואלת', שיעורי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה כפי שרשם הרב אביהוא שורץ.

בספר מובאים נושאים שונים ומגוונים - שיעורים על ספר הכוזרי וספר אורות, אורות הגאולה ונתיבותיה, מעבודת הרב צבי יהודה, הקראות מכתבי יד של הרב זצ"ל ועוד.

המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור לפני למעלה משלושים שנה והעותקים אזלו לפני זמן רב, וכעת צוות אברכים בעבודה מאומצת ויסודית הוציא את הדברים לאור מחדש, עם הגהות, תיקונים ומראי מקומות.

הספר הודפס במהדורה מאירת עיניים ובעיצוב מזמין, כשהמו"ל מספר על השקעה ותשומת לב מרובה בהוצאת הסיכומים בצורה הטובה ביותר, כראוי לשיעורים שכאלה.

הרב אביהוא שורץ סיפר בעבר לערוץ 7 על אופן כתיבת הדברים:
"מיוחד היה לבא כל מוצאי שבת לביתו של הרב צבי יהודה. הבית היה מלא וגדוש בתלמידים הצמאים למוצא פיו".
"עמדתי ורשמתי את הדברים ולא בשביל הוצאת ספר, אך כשהגיע ג' אלול - יום פטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, והרב צבי יהודה חלה ולא דיבר, הרגשתי חיסרון ואמרתי לעצמי שלפחות נעבור על הדברים שכתבתי במשך השנים. לקחתי את כל הדפים מג' אלול והראתי אותם לאחד הרבנים החשובים בישיבה והוא אמר לי לצלם ולהפיץ בין הבחורים. מזה עלה הרעיון להוציא ספר".
"אחר כך באתי לרב צבי יהודה והוא ראה את הדברים ושמח מאוד", סיפר הרב שוורץ, "כשישבתי אצלו נכנס הרב חיים דרוקמן ואיך שהוא עומד בדלת החדר, הרב צבי יהודה קורא ואומר לו 'תראה את הדברים זה ממש הדברים שקורים במציאות'".
 
מחבר סדרת הספרים 'מתוך התורה הגואלת' ציין כי הספר לא עבר עיבוד ועריכה, אלא הוא אוטנטי, "כמו שהרצי"ה דיבר בשיעו,ר ככה הדברים נרשמו".

להזמנת הספר 

ניתן לשלוח מייל לכתובת mitoch.h.h@gmail.com 

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il