שיעור כללי בשידור חוזר

ביום שלישי התקיים שיעורו של הרב חיים כ"ץ בעניין שליחות בדבר שיש לו בו שותפות. צפו בשידור החוזר

מקורות:

גמרא מא: והא דתנן חבורה וכו'.

דף מב. תוד"ה ודילמא

דף כג: תוד"ה דאמר.

ע"ז כז. תוד"ה אשה.

בבא מציעא ח. שנים שהגביהו מציאה מיגו דזכי לנפשיה תדע דאילו אמר לשלוחו וכו'. ושם ברש"י.

קצוה"ח שמ"ח סק"ג.

ב"ק עח: תוד"ה שותף.


חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il