"ותן טל ומטר" לפני פסח

אם אחרי סוכות דואגים לעולי הרגלים ולא אומרים "ותן טל ומטר לברכה" במשך שבועיים - גם שבועיים לפני פסח היה צריך להפסיק לומר!

גודל טקסט
https://www.yeshiva.org.il/ask/112199
חופשי4.jpg
צילום: חופשי