יובל, רק רציתי שתדע שאשתי סיפרה לי שעזבת את התורה הקדושה. והסיבות שפרסמת זעזעו אותי.

הכי קל באמת להפיל על אנשים. אז יש אנשים שמתנהגים לא יפה? זה ידוע, יובל אתה לא מחדש שום דבר. אני לא נבהל מזה.

אני נזכר איך רדפו את מורי ורבי מוהרא"ש כתבו עליו מודעות ופשקווילים וחתמו נגדו אנשים שאסור לקרוא את הספרים שלו, למה? כי כמה אנשים שהיו יותר מבוגרים ממנו קנאו בו איך הוא מצליח כל כך וכתב הרבה ספרים בגיל צעיר וכו' וכן שקרב את הספרדים ואת הבעלי תשובה שהיו כאלו שהתנגדו כאילו רבי נחמן שייך רק לאשכנזים וחרדים מבית ודבר זה מוהרא"ש רצה לעקור.

חסידות ברסלב זה לא כמו שאנשים מכירים. זו חסידות נפלאה, שיטתו של רבי נחמן היא נפלאה ומדהימה, שמכילה את כולם. כל חסידות אוהבת ללמוד בעיקר את הספרים שלה, אבל כשאני ראיתי שיחה כ"ח בשיחות הר"ן של רבי נחמן שהוא כותב שראוי שכל בן אדם יעבור בכל הספרים כולם, נכון עשה לך רב והסתלק מהספק. אבל בלימוד, תקבל מכולם, ובכל אחד יש נקודה טובה שאין בחברו. רבי נחמן מביא לזה משל כמו סוחר שהיה מתפאר אני הייתי באמריקה, הייתי באוסטרליה, הייתי בשוויץ, ככה שאדם אחרי מאה עשרים שנה יגיע לעולם הבא, יוכל לומר אני למדתי ברסלב, חב"ד, רמח"ל, חסידות, גמרא, הלכה, משנה, תנ"ך, למדתי הכל, יתפאר שהוא היה בכל חלקי התורה. זה היופי בחסידות ברסלב, לקבל וללמוד מכולם. 

נכון, לא כולם זוכים לקיים את היסוד של רבנו, אנשים לא מכירים מה זה רבי נחמן, לא מכירים מה זה חסידות ברסלב. תשאל בן אדם ברחוב: מה זה ברסלב? יגיד לך אנשים קופצים , מעשנים, שותים,  אחד יגיד אומן וכו' אני אומר מה שאני רואה בשנים האחרונות, שאני עוסק בקירוב, ואני מנסה לנקות את השם של רבנו ואת החסידות הזאת. לתת לאנשים מודעות. מה זה חסידות ברסלב. לא שאני יודע מה זה, קצת מה שקיבלתי מהרב שלי, איזו חסידות נפלאה שמכילה את כולם. אוהבת את כולם, ולומדת מכולם. חסיד ברסלב אמיתי לא תכיר אותו בכלל, יכול להיות בפינה שלו עוסק כל היום בתורה, בגמילות חסדים. לא תזהה אותו במראה החיצוני שלו.
 

רבי נחמן אמר, אם שרים ומלכים היו יודעים איך אני מלמד את אנשי ותלמידי דרך ארץ היו שולחים אלי את הבנים שלהם, אם רק שרים היו יודעים איך אני מלמד את האנשים שלי דרך ארץ, נקיות, איזה בגדים ללבוש, שיהיו נקיים לא פרועים ולא מלוכלכים, פאות מסודרות, רבי נחמן לפני שיצא מהבית שלו היה מרטיב את הפאות ומסדר אותם. לא יוצא מהבית עם פאות מבולגנות. איזה סדר, איזה נקיות בדיבור, בחברה, בדרך ארץ עם בני אדם, במשפחה עם האישה והילדים. זה דבר ראשון אצל רבי נחמן דרך ארץ. אז לא מקיימים, אז מה, זה אומר שהוא חסיד ברסלב?!

אתה רואה ברסלב שלא מקיימים?? בסדר, זה לא אומר שזה ברסלב, יש הרבה אנשים שמתלבשים בשחור שיכולים לרצוח ולנאוף ולעשות דברים אסורים. תדע דבר אחד, הגמרא ביומא אומרת, "זאת התורה אשר שם משה", כי בתורה יש שני כוחות סם חיים וסם המוות, צדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם. אתה יודע מה זה אומר? שבתורה, אם אדם זוכה, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, תורה ל"א, כל אחד לפי מה שהוא נחשף הוא מצייר ומפרש את אותיות התורה. כי בתורה כלול אחיזת טוב ורע, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. כל אחד לפי הכיסופים שלו. יכול למצוא בתורה מה שהוא רוצה. אם אדם נחשף לרע, יכול למצוא בתורה דברים שיכפור חס ושלום, מה, עכשיו תבוא תדבר נגד התורה, תביא כל מיני דמיונות, בסדר, חז"ל אמרו שבתורה יש שני כוחות, צדיקים ילכו בם, יהיה להם סם חיים, ורשעים יכשלו בם, יהיה להם סם המוות ויוכלו למצוא דבר נגד התורה, ובמה זה תלוי? ברצון הפנימי של הבן אדם, אם יש לו רצון לעבוד את ה' ולהתקרב אליו התורה תהיה בשבילו סם חיים ואם בפנים אין לו רצון אמתי להתקרב ולעבוד את ה' ולומד על מנת שיקראו לו "רבי" להיות מפורסם וכו' אז נהפך לו לסם המוות ואז יוכל אפילו למצוא דברים נגד התורה. וכן בצדיקים, הרב צריך שיהיה לו גם את שני הכוחות שיש בתורה גם את סם החיים וגם את סם המוות באופן שיוכל להתקרב אליו ולקבל כרצונו, צדיקים ילכו ופושעים יכשלו, אם הוא משתוקק לעבוד את ה' יתברך יוכל לקבל מהרב שלו דרך ישרה לעבוד את ה', ואם לאו, וטינה יש בליבו, יש לך איזה שנאה בלב שלך, אז תדע לך יוכל גם למצוא ברב דבר שיקצץ בנטיעות ויכפור בכל חס ושלום. תראה מה רבי נחמן, זה שקראת לו פעם הרב שלך, תראה מה הוא אומר פה! שגם לרב בעצמו יש שני כוחות, סם החיים וסם המוות, כמו שיש לתורה, ושני אנשים יכולים לשבת בשיעור תורה, שני אנשים יכולים ללמוד את אותו ספר, אבל אחד אם יש לו רצון להתקרב לבורא עולם, אז הוא יקבל מהספר הוא יקבל מהרב או מהשיעור שלו חיות לעבוד את ה' יתברך, יהיה לו סם חיים. אבל אם יש לו טינה בלב, זה מתהפך לסם המוות. ואז הוא יכול למצוא דבר שיכפור, הוא יכול למצוא ברב דבר שיקצץ בנטיעות, ברב בעצמו, בדיבורים שלו במעשים שלו הנה הוא כותב את זה, זה מה שקרה לך, זה לא חדש רק מאוד כואב לי הלב עליך, ועל הילדים שלך.

אומרת הגמרא, שאדם שמגרש את אשתו, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. מוהרא"ש היה חוזר על זה כל הזמן, ושואל למה דווקא המזבח מכל כלי בית המקדש מוריד דמעות. ואמר דבר מצמרר, כביכול המזבח אומר מספיק הקריבו עלי קורבנות, למה אני צריך עוד קורבנות שיקריבו עלי? כי מי הקורבנות בגירושין? הילדים. שיגדלו בלי אבא. 

רבי נחמן אומר וכך פסק הרמב"ם, מהי התשובה האמתית? שאדם עובר באותם מקומות שנכשל בהם מקודם התשובה ועכשיו פונה עורף ולא נופל. כמובן שאסור לאדם להביא את עצמו לנסיונות, אך במקרה כמו שלך יש לך הזדמנות פז לעשות תשובה שלמה, תשובה על כל החיים שלך, ברגע אחד אתה יכול לעלות עד כסא הכבוד, 25 שנה עברו ועכשיו הגעת למבחן של התשובה האמתית שאתה יכול להוכיח לבורא שאתה אתו בכל מצב ואתה לא רוצה לעבור על רצונו ובזה תתקן הכל! לא חבל?! רבי נחמן המשיל את כל מה שעובר עליך לאדם בשדה קרב ולאחר שנלחם הרבה וכמעט שכבר כובש את היעד, ראה הלוחם מחיצה של קורי עכביש שבהינף אחד מסיר את הקורים ומנצח, אך הלוחם ברגע זה התייאש וחזר אחורה.

תחזור בך. אי אפשר לעזוב את הקב"ה כי אתה תצטרך לחזור אליו מתי שהוא. אומר המדרש, אנחנו כמו דגים בים, בסופו של דבר אנחנו כולנו נעלה בחכה של הדייג, אנחנו לא יודעים מתי, אבל כל הדגים יעלו. אין רגע בלא פגע. אדם יוצא מהבית לא יודע מה יהיה איתו. הנה, הבן שלי בן חמש יצא מהבית נדרס על ידי אוטובוס של הסעות. אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. אז מה לברוח לתאוות? זה יגן עליך? זה לא חיים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. חזור בך. וה' יקבל אותך.