שידור חוזר מאזכרת הרב קוק!

שידור חוזר מהאזכרה המרכזית והעלייה לקבר של הרב קוק זצוק"ל בהר הזיתים, ומיום העיון במשנת הרב שנערך לאחר מכן ב'בית הרב' בג' אלול התשע"ט

גודל טקסט
אזכרה מרכזית ועלייה לקבר של הרב קוק זצוק"ל בהר הזיתים:


יום עיון במשנת הרב קוק זצ"ל הישר מבית הרב:
24952.jpg
צילום: Aviad Har-Tuv