יום שכולו תורה לעם ישראל בשידור חי!

חיזוקים בנושא הקורונה מבית המדרש של ישיבת בית אל!

גודל טקסט


שיעור ראשון - הרב ינון גרוסברג: החטא, העגל, והקורונה מבט ייחודי על פרשת השבוע

שיעור שני - הרב אלישיב קפקה: רקע אמוני לחג הפסח וללימוד משותף של ההגדה
0059c955-71aa-499d-80d7-657680dcab39.jpg
צילום: אתר ישיבה

 
שיעור שלישי - הרה"ג חיים כץ: לומדים יחד להתפלל בספר נתיב העבודה של המהר"ל

שיעור רביעי - הרב חיים שרייבר: עצות חינוכיות להורים ותלמידים השוהים בבידוד בבית

שיעור חמישי - הרב משה בר ציון: שואלים ודורשים בהלכות הפסח - הלכות קטניות

שיעור שישי - ר' דוד אלחנן יעקב: שואלים ודורשים בהלכות הפסח - זמן בדיקת חמץ

שיעור שביעי - ר' אריאל כהן סקלי: שהייה והטמנה הלכה למעשה
 
שיעור שמיני - ר' רועי אליאסיאן: הלכות מכירת חמץ

שיעור תשיעי - ר' טוביה דוכן: דיני ההסבה
 
שיעור עשירי - הרב מתנאל פרנקל: מגיפה בימים של גאולה